MicroMasters Chemistry and Technology for Sustainability

MicroMasters Business and Economics for a Circular Economy

De online MicroMasters Business and Economics for a Circular Economy bereidt je voor op de transitie naar een circulaire bedrijfsvoering. Je leert welke economische en zakelijke aspecten er bij komen kijken. Je leert ook hoe je kunt overstappen op biobased grondstoffen om zo je bedrijf duurzamer te maken.

Volg alle online MOOCs in het programma en behaal een MicroMasters diploma van maximaal 18 ECTS. Dat diploma kun je vervolgens gebruiken voor de on-campus Master of Science Biobased Sciences (normaal gesproken een opleiding van 120 ECTS, 2 jaar fulltime op de campus).

Over de MicroMasters Business and Economics for a Circular Economy

De wereld evolueert geleidelijk van een lineaire wegwerpeconomie naar een duurzamere kringloopeconomie. In deze nieuwe wereld is het cruciaal om te bepalen of alternatieve biobased grondstoffen daadwerkelijk duurzame en economisch haalbare alternatieven vormen voor materialen, energie en voedselproductie. Om succes te garanderen moeten bedrijven hun weg leren te vinden in dit dynamische veld vol uitdagingen en kansen.

Dit MicroMasters programma is bedoeld iedereen die al in een biobased sector werkt, personen die werkzaam zijn bij een bedrijf dat de overstap wil maken naar een biobased bedrijfsvoering of personen die betrokken zijn bij een non-profitorganisatie/overheidsinstelling. Naast een korte inleiding op de technologische aspecten van biobased materialen en hun conversie besteden we in deze MOOC aandacht aan de zakelijke en economische aspecten van een biobased economie. Hierbij leggen we de nadruk op een systeembenadering en op uiteenlopende tools en methodes (Life Cycle Assessment en Agent-Based Modeling) die je kunt gebruiken.

Met het MicroMaster-programma Business & Economics for a Circular Economy doe je de kennis en vaardigheden op die je nodig hebt om de zakelijke en economische kanten van de overgang van fossiele naar hernieuwbare, biobased grondstoffen te analyseren. Na het afronden van deze online opleiding kun je zelf een belangrijke bijdrage leveren aan bestuurlijke besluitvorming en beleidsontwikkeling.

Wat je gaat leren

  • Wat zijn de basisbeginselen van biobased materialen en hoe kun je deze materialen omzetten in nuttige producten en diensten?
  • Wat zijn de technologische, zakelijke, maatschappelijke en economische gevolgen van biobased productie?
  • Hoe duurzaam zijn deze nieuwe innovaties en welke zakelijke voordelen leveren ze op?
  • Welke rol speelt beleid met betrekking tot biobrandstoffen in een biobased economie en wat is het effect ervan op de markt?
  • Hoe kun je de principes van een circulaire economie toepassen op een proces of productketen?

Deze MicroMasters bestaat uit de volgende MOOCs

Aanmelden voor de on-campus Master Biobased Sciences

Als je alle MOOCs behorende bij het MicroMasters programma succesvol hebt afgerond met een ‘verified certificate en je van plan bent het Master of Science-programma Biobased Sciences (120 ECTS, 2 jaar fulltime op de campus) aan Wageningen University & Research te volgen, dan kun je je verworven MicroMasters credential hiervoor inzetten. Wel dien je eerst de reguliere toelatingsprocedure voor MSc-studenten te doorlopen en aan de overige instroomeisen te voldoen.

Ben je toegelaten en wil je vrijstelling voor bepaalde onderdelen van het MSc-programma? Dan kun je hiervoor een formeel verzoek indienen. Campuscursusen waarvoor je vrijstelling kunt krijgen (tot maximaal 18 ECTS) dienen gelijkwaardig te zijn aan de online MOOCs in het MicroMaster-programma.

Belangrijk: Ben je van plan je na de MicroMasters aan te melden voor de on-campus Master? Start dan zo snel mogelijk je aanmeldingsprocedure.

Voor vragen over de aanmelding en het inzetten van de MicroMasters credentials kun je je wenden tot dr.ir. S (Sonja) Isken. Ook wanneer je de MicroMasters in de 'oude' vorm (MicroMasters Biobased Sciences for Sustainability/max. 24 ECTS) hebt gevolgd, raden wij je aan contact met Sonja op te nemen.

dr.ir. S (Sonja) Isken