MicroMasters Biobased Sciences

MicroMasters Biobased Sciences for Sustainability

Werk jij in de chemische, biotechnologische of energie-industrie? In de cursus MicroMasters Biobased Sciences for Sustainability maak je kennis met nieuwe hulpbronnen en die kennis kun je gebruiken om het bedrijf waarvoor je werkt te helpen bij de overstap van fossiele naar hernieuwbare biobased hulpbronnen. Volg alle MOOCs van deze reeks voor een MicroMasters-certificaat ter waarde van 24 ECTS, te gebruiken voor de on-campus masteropleiding.

Cursusinhoud

De wereld stapt geleidelijk over van fossiele naar duurzame biobased hulpbronnen. In deze nieuwe wereld is het van essentieel belang om vast te stellen of alternatieve biobased hulpbronnen daadwerkelijk duurzaam en economisch haalbaar zijn. Voor bedrijven in deze industrie is het belangrijk dat zij weten voor welke uitdagingen zij in de toekomst komen te staan.

Deze MicroMasters-opleiding is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de chemische, biotechnologische en energie-industrie. De opleiding richt zich op het gebruik van chemische en biotechnologische werkwijzen bij de productie van energiedragers, polymeren, chemische bouwblokken en materialen uit hernieuwbare bronnen en afvalstromen.

Na het afronden van deze opleiding kun je je verder verdiepen in dit onderwerp door je aan te melden voor de on-campus masteropleiding Biobased Sciences. Lees meer (in het Engels).

Wat je gaat leren

  • Je krijgt beter inzicht in de uitdagingen bij het overstappen van een economie die is gebaseerd op fossiele brandstoffen naar een biobased economie.
  • Je leert hoe je geschikte grondstoffen kunt identificeren en waardevolle nieuwe producten kunt creĆ«ren.
  • Je leert hoe je biomassa kunt raffineren zonder de waardevolle bestanddelen hiervan te beschadigen.
  • Je leert hoe je een functieanalyse van mogelijke raffinagemethodes voor een grondstof kunt uitvoeren.
  • Je leert hoe je op efficiĆ«nte wijze biobased feedstocks kunt omzetten in gewenste producten.
  • Je evalueert technologische, ethische, maatschappelijke en economische gevolgen van de productie van biobased producten.
  • Je beoordeelt de duurzaamheid en zakelijke voordelen van nieuwe innovaties.
  • Je past de principes van kringloopeconomie toe op een proces of productketen.

Cursussen