Voorwaarden voor virtual exchange

Wanneer je bent geselecteerd voor een cursus van een virtual exchange partner Universiteit, deelt Wageningen University & Research jouw persoonsgegevens met die universiteit. Deze gegevens worden gedeeld zodat de partneruniversiteit je kan toelaten tot de cursus, en om de behaalde resultaten te kunnen opnemen in hun student-informatiesysteem. Daarnaast worden ze gebruikt om de resultaten te delen met Wageningen University & Research.

De volgende gegevens, die zich in ons student-informatiesysteem bevinden, worden gedeeld:

  • Je naam
  • Je nationaliteit
  • Je student ID/ Studentnummer
  • Je opleidingsgegevens
  • Je geslacht
  • Je geboortedatum
  • Je geboorteplaats
  • Je WUR-emailadres

Zowel Wageningen University & Research als de partner Universiteit gaan vertrouwelijk om met deze informatie en de gegevens worden niet gedeeld, verhandeld, verkocht of openbaar gemaakt. Beide universiteiten beschikken over de benodigde technologische en organisatorische beveiligingsmogelijkheden zoals versleutelde connecties en beperkte toegang tot gegevens. Je kunt altijd binnen de grenzen van de wet verzoeken om je gegevens aan te vullen, te wijzigen, in te zien, te verplaatsen of te verwijderen. Een dergelijk verzoek kan ingediend worden bij Wageningen University & Research (via: privacy@wur.nl) of bij de partneruniversiteit.