Presentatie Open dag

Hoe help ik als ouder bij studiekeuze, 10 tips

Als ouder kunt u veel doen om uw zoon of dochter te ondersteunen bij studiekeuze. Hier vindt u tien tips.

Tip 1: Op tijd Open Dag bezoeken

Adviseer uw kind op tijd te beginnen met de studiekeuze. In 4 havo of 5 vwo moet de aanstaande student al naar Open Dagen gaan. Gaat u als ouder mee? Het is verstandig om na een Open Dag ook een paar meeloopdagen te bezoeken. Meer informatie

Tip 2:  Doorvragen

Vraag door als uw zoon of dochter een stap heeft gezet in het keuzeproces. Stel goede open vragen en ga uit van talenten. Meer informatie.

Tip 3: Kwaliteit opleiding

Hoe is de kwaliteit van de opleiding in vergelijking met opleidingen van andere Hogescholen of Universiteiten? Meer informatie.

Tip 4: Carrièreperspectief

Carrière en studiekeuze...Wat betekent de studiekeuze voor toekomstige werkgelegenheid? Meer informatie.

Tip 5: Succesvol studeren

Hoeveel studenten halen het eerste studiejaar en hoe beoordelen ze hun opleiding? Kijk naar de succescijfers van de opleiding. Meer informatie

Tip 6: Passende werkvormen

Welke werkvormen zijn er binnen de opleiding die uw zoon of dochter kiest? En wat past bij uw kind? Meer informatie.

Tip 7: Stad of studie?

Een student moet zich bij studiekeuze niet teveel laten leiden door de studentenstad die hem wel wat lijkt. Het gaat om de studie. Meer informatie.

Tip 8: Enthousiast voor de studie?

Enthousiasme voor de studie is een belangrijke pijler voor studiesucces. Is uw zoon of dochter écht enthousiast? Meer informatie.

Tip 9: Kan niet kiezen

Uw kind kan nog niet kiezen? Begrijpelijk, sommige jongeren hebben wat meer tijd nodig. Een goed gepland tussenjaar is dan geen gek idee. Meer informatie.

Tip 10: verwennen mag!

Uw studerende kind iets ‘extra’s’ meegeven als hij het weekend 'thuis' is? Doen! Geef daarnaast vooral ook aandacht aan de studievoortgang en het welzijn van uw zoon of dochter. Meer informatie