Studiekeuze

Een studie kiezen, stappen in het studiekeuzeproces

Kies niet alleen met je verstand, maar ook met je hart. Voor een goede studiekeuze zijn ze allebei belangrijk. Als ouder is het belangrijk over alle aspecten te praten.

Keuzeproces

Een studiekeuzeproces bestaat uit vier stappen:

  • oriënteren,
  • verkennen,
  • verdiepen en
  • de knoop doorhakken.

De stappen worden soms niet zo logisch achter elkaar gezet. Soms moet je weer een stapje terug doen, of ben je op verschillende niveaus tegelijkertijd bezig. Een goede studiekeuze betekent minder uitval in het eerste jaar. Dat is voor studenten, maar ook voor u als ouder, belangrijk. Kijk voor tips en achtergrondnformatie op het blog voor ouders van (as.) studenten www.studiekeuzekind.nl

Begin op tijd

Begin vooral op tijd aan de studiekeuze. Uitstel tot de laatste maanden van het vwo is echt onverstandig. Een aanstaande student heeft tijd nodig om verschillende universiteiten, hogescholen en opleidingen met elkaar te vergelijken. Ook is het slim verschillende keren naar een onderwijsinstelling te gaan kijken. Ouders kunnen hun zoon of dochter hierop wijzen. De verschillende stappen in het studiekeuzeproces en hoe u hierbij kunt ondersteunen vindt u op het blog voor ouders www.studiekeuzekind.nl

Wat kan uw kind doen?

Oriënteren: uw kind weet nog niet wat hij/zij wil studeren

Een scholier heeft op school regelmatig contact met de decaan en de mentor. De school is belangrijk in de oriëntatiefase. Via projecten en werkstukken ontdekt de scholier welke onderwerpen hij echt interessant vindt.

Verkennen: Wat vindt uw kind interessant?

Welke opleidingen horen bij de interesses van uw kind? Welke opleidingen zijn er allemaal? Op school doet uw kind studiekeuzetesten en leest websites en brochures. Informatie over alle opleidingen vindt u via www.studiekeuze123.nl daar staan ook studiekeuzetesten. Veel informaatie voor ouders vindt u op www.studiekeuzekind.nl

Verdiepen: De opleiding kiezen

Er zijn een paar opleidingen die interessant lijken. De open dagen van een onderwijsinstelling bezoeken geeft dan veel informatie. Uw kind ontmoet studenten en docenten en kan ontdekken wat de studie inhoudt en of de sfeer bij hem past.

Knoop doorhakken: Is deze studie echt de goede?

Meeloopdagen of proefstuderen helpen uw kind een beslissing te nemen. Hij loopt mee met studenten, individueel of met een groepje. Het is belangrijk dat hij goed kijkt of de opleiding echt is wat hij ervan verwacht.

  • Groepsmeeloopdagen zijn georganiseerde dagen waar toekomstige studenten colleges en practica volgen. Ze doen dat samen met een student.
  • Individuele meeloopdagen betekent met een student naar colleges en practica gaan. Je bent dan 'een dagje student'.

Wat kunt u als ouder doen?

Oriënteren: uw kind weet nog niet wat hij/zij wil studeren

Sommige jong volwassenen hebben een spiegel nodig om te ontdekken wat ze echt leuk vinden en waar hun talenten liggen. Praat hierover met uw kind: ‘ik merk dat je enthousiast bent over… ‘ ‘je bent volgens mij hartstikke goed in…’ 

Verkennen: Wat vindt uw kind interessant?

Praat met uw kind over de uitkomsten van een interessetest of maak er eens eentje samen. Verdiep u in de informatie van opleidingen. Samen studies vergelijken is belangrijk. Let ook op de kwaliteit van de opleiding.

Verdiepen: De opleiding kiezen

Op de meeste open dagen is er een programma voor ouders. Ook bij Wageningen University bent u van harte welkom bij het speciale ouderprogramma. Er is een lijstje vragen die u kunt stellen als u een open dag bezoekt. Stimuleer uw zoon of dochter verschillende opleidingen te vergelijken.

Knoop doorhakken: Is deze studie echt de goede?

Het studiesucces van uw kind is groter als hij zich goed heeft georiënteerd op de opleiding en vaker op een opleidingsinstituut is geweest. Hij of zij kan dan toetsen of hij echt de goede keuze heeft gemaakt. Probeer samen met uw kind de verschillende opleidingen te vergelijken zodat hij tot een goede afweging te komen. Kijk ook naar adviezen om uitval in het eerste studiejaar te voorkomen.

Nieuwsbrief en blog voor ouders van (aanstaande) studenten