Wageningen City of Life Sciences

Mijn kind gaat studeren in Wageningen

Kiest uw zoon of dochter voor Wageningen dan kiest hij of zij voor wonen in een kleine groene stad, waar mensen elkaar makkelijk ontmoeten en elkaar kennen. Uw kind kiest ook voor de beste universiteit van Nederland. Al jaren staat Wageningen op nummer één in de keuzegids. Niet voor niets staat Wageningen ook internationaal goed aangeschreven.

Inschrijven

Het inschrijven voor een opleiding gebeurt via Studielink. Uw zoon of dochter moet zich op tijd inschrijven (voor 15-1 voor selectieopleidingen, voor 1-5 voor de andere opleidingen) en ook op tijd studiefinanciering aanvragen.. Ouders helpen hun zoon of dochter vaak de eerste keer, maar de student is verantwoordelijk.

De opleidingen van Wageningen

Wageningen University werkt met het Bachelor-Master systeem. Er zijn driejarige Bachelor of Science opleidingen. Daarna doe je een tweejarige Master of Science opleiding. Ieder jaar kun je 60 (ECTS) studiepunten halen. 1 studiepunt is ongeveer een studielast van 28 uur. Meer over studiepunten vindt u op het blog voor ouders op www.studiekeuzekind.nl. Zoek op 'studiepunten'.

Persoonlijk en kleinschalig

Nieuwe studenten worden snel opgenomen in de gemeenschap, zeker als ze de introductieperiode meemaken. In Wageningen zijn er studentenverenigingen en studieverenigingen. Studenten laten hun ouders vaak graag zien waar ze wonen en leven.

Uitval eerstejaars bij Wageningen University

De uitval van Wageningse studenten is laag. Vergelijk de uitval bij universiteiten.

De begeleiding

Er is veel aandacht voor de student. Iedere opleiding heeft een studieadviseur. Hij of zij helpt de student structuur aan te brengen in de opleiding. Een student kan zelf naar een studieadviseur gaan, maar de studieadviseur neemt ook eigen initiatief. De studieadvisuer neemt geen contact op met ouders. U bent als ouder wel welkom als de student dat graag heeft. Zie ook www.studiekeuzekind.nl en zoek op 'begeleiding'.

Wageningen heeft goede docenten, moderne gebouwen, goede roostering, prima onderzoeksfaciliteiten en voldoende mogelijkheden voor tentamens en hertentamens. Kijk voor vergelijkingen met andere universiteiten in de keuzegids.

Bindend studieadvies

Wageningen kent een bindend studieadvies. Het is natuurlijk vervelend als een student in het eerste jaar moet concluderen dat de opleiding niet bij hem past en hij uivalt. Samen met de studieadviseur kan de student wel naar een goed alternatief kijken en bedenk dat uitvallen in het tweede of derde studiejaar nog vervelender is.

Studeren met een handicap

Er zijn uitstekende voorzieningen voor studenten met een handicap. Als uw zoon of dochter een beperking heeft, horen de studentendecanen dat graag zo snel mogelijk. 

Baankansen

De voortuitzichten van Wageningse afgestudeerden zijn goed.

Welk type baan?
Van de mensen die pas vijf jaar afgestudeerd zijn werkt 43% in een onderzoeksfunctie bij een universiteit, een onderzoeksinstelling of het bedrijfsleven. Ruim een kwart van hen heeft een leidinggevende functie.

Mensen die langer dan vijf jaar geleden zijn afgestudeerd stromen door naar advies, kennisoverdracht, beleid, bestuur en management. De helft heeft een leidinggevende functie. Ruim 80% van de pas afgestudeerden werkt in zijn eigen opleidingsrichting, na vijf jaar nog 56%. Een baan vinden buiten de opleidingsrichting kan dus goed. Een jaar na afstuderen heeft 30% een vaste aanstelling en na 5 jaar 60%. 13% van de Wageningers werkt in het buitenland.

Meer over arbeidsmarkt