Studie-uitval voorkomen

Gelukkig is de studie-uitval bij Wageningen University niet zo hoog. Slechts en beperkt aantal studenten stopt met de opleiding in het eerste jaar en ongeveer 4% kiest voor een andere opleiding binnen onze universiteit.

Uitval in Wageningen onder landelijk gemiddelde

Bij sommige andere universiteiten en hbo's is dat wel anders. Ongeveer een op de drie nieuwe studenten stopt al in het eerste jaar (Word 95KB) met zijn of haar opleiding.

De grote hoeveelheid uitvallers is een probleem, voor de student, voor zijn ouders en ook voor de instelling. Daarbij is het wel zo dat uitval in het eerste jaar altijd beter is dan uitval in de hogere jaren. Er is dan minder 'studietijd' verloren. Hoe is de hoge uitval te voorkomen?

Wat geven uitvallers van hbo's en universiteiten als oorzaak

 • De helft van de uitvallers zegt dat ze de verkeerde studie hebben gekozen.
 • De verwachting die ze hadden van de studie is niet uitgekomen.
 • Gebrek aan motivatie, vaak ontstaan door een verkeerd beeld van de studie is een belangrijke oorzaak.
 • Ongeveer een kwart zegt dat de universiteit/hbo betere voorlichting had moeten geven, of meer begeleiding in het eerste jaar had moeten geven.

Welke studenten komen wel succesvol het eerste jaar door?

 • Studenten die vaker naar een voorlichtingsdag of meeloopdag zijn geweest.
 • Studenten die zelf vinden dat ze goed hebben nagedacht en veel informatie hebben gezocht.
 • Studenten die hun keuze op tijd hebben gemaakt.
 • Studenten die een studie kiezen die hen interessant lijkt en bij hun capaciteiten aansluit.
 • Studenten die de universiteit kiezen om de betere sfeer, de onderwijsmethode en het persoonlijke karakter.

(bron: Startmonitor Researchnet)

Advies aan studiekiezers op basis van onderzoek (ResearchNed)

 • Stel de keuze niet uit. Zoek een coach (o.a.decaan).
 • Twijfel je nog? Doe desnoods een jaar iets anders.
 • Kies met je hart én met je hoofd.
 • De beste keuzemotieven zijn: Vind ik de studie interessant en past hij bij mij? Zijn de beroepsmogelijkheden aantrekkelijk?
 • Voel je je thuis bij de instelling? Kijk niet alleen naar de universiteit die het dichtste bij is.
 • Begin niet aan een opleiding onder dat je heel veel informatie hebt. Bezoek de voorlichtingsdag en meeloopdag.
 • Houd een persoonlijk gesprek.
 • Onderschat de moeilijkheidsgraad niet.

Wat adviseert Wageningen om uitval van studenten te voorkomen?

De beste manier om studie-uitval te voorkomen is een goed studiekeuzetraject. Wageningen University adviseert:

 • Bezoek Open Dagen en meeloopdagen, ook van andere universiteiten.
 • Vergelijk opleidingen
 • Praat met studiekeuzecoaches
 • Houd goed contact met je studieadviseur
 • Switchen tussen verwante opleidingen van Wageningen University kan in het eerste jaar vaak zonder studievertraging
 • Meer over uitval voorkomen op www.studiekeuzekind.nl