Studiesucces

U wilt graag dat uw kind succesvol is op het hbo of de universiteit. Welke studenten halen het eerste studiejaar en wat kunt u als ouder daaraan bijdragen? Een goed studiekeuzeproces is de sleutel tot succesvol studeren!

Succesvolle studiekiezers...
-Bezoeken vaak een open dag of meeloopdag
-Denken rustig na en zoeken veel informatie
-Maken op tijd een keuze
-Kiezen een studie die hen interesseert
-Kiezen een studie die past bij hun capaciteiten
-Letten op sfeer, de onderwijsmethode en het persoonlijke karakter
-Vergelijken meerdere universiteiten en hogescholen.

Studiekeuze...dé garantie voor een succesvolle studie

Wat zeggen de studenten die helaas uitvallen op het hbo of de universiteit? De uitval in het eerste jaar heeft heel vaak (in drie-kwart van de gevallen) te maken met het studiekeuzeproces.

De helft van de uitvallers:

 • Ik heb de verkeerde studie gekozen
 • Mijn verwachting over de studie is niet uitgekomen
 • Ik had te weinig motivatie, ik had een verkeerd beeld van de studie

Ongeveer een kwart van de uitvallers:

 • De universiteit/hbo moet betere voorlichting geven
 • De universiteit of het hbo moet meer begeleiding geven in het eerste jaarLees meer over studiesucces en studiekeuze

Tussenjaar en studiekeuze in de media

NOS journaal 16 juni 2016 tijd 15:15
Radio 4  16 juni 2016, ‘Uitzending’ ‘luister terug’ tijd 1:15
Radio 1 16 juni 2016 tijd: 7:00


Welke studenten zijn wél succesvol?

Succesfactoren

Er zijn allerlei factoren die meespelen bij een eventueel besluit om met je studie te stoppen. Soms moet de student ook stoppen als hij het vereiste aantal studiepunten niet haalt. (Voor de Wageningse opleidingen moet je 36 van de 60 studiepunten halen)

Hieronder vindt u kenmerken van studenten die na het eerste jaar wél doorgaan met hun opleiding. Onderzoek: Reseachnet.

Succesvolle studiekiezers …

 1. Hebben vaker gebruik gemaakt van voorlichting en hebben met name vaker een bezoek gebracht aan de instelling

 2. Vinden zelf ook dat zij goed hebben nagedacht en veel informatie hebben verzameld voor hun studiekeuze. Zij maken hun keuze vroeger.

 3. Hebben hun studie vaker gekozen omdat die inhoudelijk interessant is, aansluit bij hun capaciteiten/vaardigheden en vanwege het beroep dat zij er later mee kunnen uitoefenen. Zij hebben hun studie minder vaak gekozen vanwege een hoger salaris. 

 4. Hebben hun instelling vaker gekozen vanwege de betere sfeer, betere onderwijsmethode en een persoonlijker/kleinschaliger karakter. Zij kiezen hun universiteit vaker vanwege aantrekkelijker gebouwen en faciliteiten en minder vaak omdat deze dichtbij is. Hebben op een breed terrein hogere verwachtingen van studie, instelling en studentenleven. Schatten zelf hun kansen op het halen van het einddiploma vanaf het begin van de studie al hoger in. Hebben vaker een studiekeuze- of intakegesprek gehad rond de start van de studie. 

 5. Hebben een sterkere binding met hun studie, d.w.z. zij zijn er vanaf het begin sterker van overtuigd dat hun gekozen opleiding en latere beroep helemaal passen bij hun interesse en aanleg. 

 6. Hebben minder vaak spijt van hun profielkeuze op het vwo. Ze hebben minder vaak een jaar gedoubleerd in hun vooropleiding. Besteedden in hun vooropleiding meer tijd aan hun studie en haalden hogere cijfers. 

 7. Vertoonden meer inzet in hun vooropleiding (naar hoge cijfers streven, minder uitstelgedrag, goed plannen, etc.).

 8. Vinden vaker dat hun vo-school hen goed heeft begeleid in hun studiekeuze.

 9. Hebben minder vaak getwijfeld tussen twee of meer opleidingen. 

 10. Hebben vaker een tussenjaar ingelast tussen hun vooropleiding en het hoger onderwijs.

 11. Scoren bij vragen naar persoonlijkheid hoger op het kenmerk ' Zorgvuldigheid' en scoren lager op 'Inschikkelijkheid'. Ze verwachten vaker zich thuis te zullen voelen bij hun opleiding, instelling, studenten en docenten. 

 12. Verwachten minder vaak studieproblemen in het algemeen en in het bijzonder met zelfstandig werken, kritisch denken/probleemanalyses maken en samenwerken in projectgroepen. Zij verwachten minder vaak problemen met Nederlands, wiskunde en rekenvaardigheden.

 13. Verwachten vaker dat hun studie intensief zal zijn.


Hoe is het studiesucces in Wageningen?

De uitval in Wageningen is het laagste in Nederland (10% in 2013/2014)

Er is veel onderzoek gedaan naar succesfactoren. Hoe gaat Wageningen om met de resultaten van onderzoek naar studiesucces (Reseachnet).

 1. Wij vinden het belangrijk dat studiekiezers een Open Dag en (individuele) meeloopdag volgen. Het is een voorwaarde om toegelaten te worden.
 2. Wij stimuleren studenten de website met informatie goed te lezen. De opleidingensites zijn volgens hetzelfde format opgebouwd. Zo kan de student goed vergelijken.
 3. De opleidingensites geven inhoudelijke informatie over studie en beroep
 4. Wageningen is een kleinschalige universiteit, op de Campus zijn de (nieuwe) gebouwen voorzien van alle faciliteiten. De matchingsprocedure is het invullen van een online vragenlijst. Desgewenst volgt er een gesprek.

 5. Wageningse studenten kiezen gemotiveerd voor hun opleiding. Veel Researchinstituten maken deel uit van de organisatie Wageningen UR of werken er intensief mee samen. Studenten, docenten en onderzoekers vormen een enthosiaste en inhoudelijk gedreven gemeenschap.

 6. Hogere cijfers op het vwo kunnen helpen, maar belangrijker vinden wij motivatie voor de interdisciplinaire aanpak van Wageningen. De thema's waar we aan werken moeten je liggen.
 7. Naast inzet voor de studie vinden we het ook belangrijk dat studenten zich buiten de opleiding ontwikkelen met sporten, een culturele activiteit of in een studievereniging. Studenten die 'er iets naast doen'ervaren hun opleiding minder stressvol en vinden vaker snel een baan na afstuderen.
 8. We bezoeken veel middelbare scholen met scholenvoorlichting en ouderavonden. Doel is de leerling al in de school kenniss te laten maken met Wageningen
 9. We stimuleren studenten meerdere universiteiten en opleidingen te vergelijken en dan gemotiveerd een keuze te maken
 10. Een tussenjaar is vaak een goed idee alsje nog niet kunt kiezen. Vooral reizen blijkt inspirerend voor de latere opleiding. Wel moet de focuss op studiekeuze blijven tijdens dit jaar.
 11. Het is belangrijk dat studenten zich thuis voelen in Wageningen. We organiseren algemene introductiedagen en ook voor ouders is er een introductiedag. Je studieadviseur ontmoet je al in de eerste week. Hij/zij is makkelijk benaderbaar.
 12. Het onderwijs bestaat uit verschillende werkvormen. Naast projectgroepen zijn er prractica maar ook hoorcolleges, werkcolleges en individuele opdrachten. We stimuleren studenten zoveel mogelijk op de Campus te zijn.
 13. Een studieweek omvat minimaal 40 uur.


Blog voor ouders
Lees meer over studiesucces op het blog voor ouders van (aanstaande)studenten www.studiekeuzekind.nl