Studiebegeleiding

Tip 5: Succesvol studeren

Heeft uw kind veel begeleiding nodig van docenten en studie-adviseurs? Hoe is de verhouding docenten/studenten? Hoeveel uitval is er tijdens het eerste jaar? En de jaren daarna?

Probeer te achterhalen hoeveel begeleiding er is en schat in of dit voldoende is. De docent /student ratio verschilt enorm van universiteit tot universiteit. Ook de uitval tijdens het eerste jaar is verschillend. 

En hoe is het in Wageningen?

In Wageningen is de docent/student verhouding 1:7, dus één docent per zeven studenten. Er is veel begeleiding. Binnen de opleiding maar ook voor persoonlijke zaken. Er zijn studieadviseurs, studentenpsychologen en studentendecanen.

De uitval van eerstejaars in Wageningen is laag in het eerste jaar (13-15%) en daarmee hoort Wageningen bij de instellingen met de laagste uitvalpercentages.

Nieuwsbrief en blog voor ouders van (aanstaande) studenten