Werken na 'Wageningen'

'Kan mijn zoon of dochter een baan vinden na afstuderen?' Een vraag die terecht vaak gesteld wordt. Hem beantwoorden is een stuk lastiger. Niemand kan weten hoe de arbeidsmarkt er over een paar jaar uitziet.
Daarom is het extra belangrijk een opleiding te kiezen bij je passie en capaciteiten. Goed letten op de kwaliteit van de opleiding geeft in elk geval straks een gewaardeerd diploma.

Baankansen na Wageningen University

De baankansen van afgestuurdeerde Wageningers zijn goed. Slechts 5-6% van de afgestudeerden is ongewild werkeloos. Er zijn wel verschillen. Opleidingen in de Life Sciences scoren heel goed, afgestudeerden Bos- en natuurbeheer en Internationale ontwikkelingsstudies heben het lastiger. Dat is te verklaren uit het veranderde subsidiebeleid van verschillende overheden. 45% van de Wageningers heeft binnen een maand een baan, in totaal heeft 82 % een baan binnen 6 maanden na afstuderen. Vrijwel iedereen vindt na langer zoeken een baan.

75% van alle Wageningers vindt een baan die past bij hun opleidingsniveau of werkt op een hoger niveau. Landelijk geldt dat voor 67% van de wo afgestudeerden. Bijna 30% van de Wageningers werkt na afstuderen (een tijdje) in het buitenland. 

Wageningse afgestudeerden gaan vaker promoveren dan anderen.

Tevreden met de opleiding

Wageningers zijn over het algemeen zeer tevreden met de functie die ze hebben gekregen, Wageningers vinden vaker dan gemiddeld dat de universiteit hen goed heeft voorbreid op de arbeidsmarkt. Daarbij noemen ze de inhoudsdeskundigheid van de docenten de beschikbaarheid van de docenten en de onderzoekskennis/-ervaring van de docenten. Door de samenwerking met het bedrijfsleven / researchinstellingen zijn de docenten goed op de hoogte van wat er leeft binnen het bedrijfsleven.

Welke studenten krijgen makkelijkker een baan?

Actief zijn naast de studie loont. Wageningers die al tijdens hun studie relevante werkervaring hebben opgedaan, hebben sneller een baan. Dat geldt zeker voor studenten die hun stage in het buitenland hebben gedaan. Ook ervaring met bestuurswerk in een commissie is vaak een pré. Naast je studie werken aan je competenties blijkt een goede investering

Bijbaantjes

Werkervaring opdoen blijkt altijd nuttig, ook studenten die tijdens hun studie eenvoudige baantjes hebben, blijken meer kansen te hebben op de arbeidsmarkt. Overigens kan een student gemiddeld acht uur per week werken naast de opleiding zonder in de problemen te komen. Er zijn natuurlijk wel individuele verschillen.

Nogal wat studenten werken binnen Wageningen UR. Zo leren ze de organisatie goed kennen en werken aan hun professionele netwerk, heel belangrijk voor de latere beroepsperspectieven.


Bovenstaande gegevens komen uit de WO monitor.

Persoonlijke verhalen van afgestudeerden