Wereldvoedselvraagstuk

Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en de wereldbevolking groeit maar door. In 2050 leven er naar verwachting bijna 10 miljard mensen op aarde. Die moeten allemaal genoeg kunnen eten zonder dat we de aarde uitputten. Hoe zorgen we in 2050 voor voldoende, gezond, veilig en duurzaam eten voor iedereen? Duik jij hier in met je profielwerkstuk?

Kies een van de vijf thema's

1. Toekomstbestendige landbouw

Landbouw veroorzaakt veel uitstoot van broeikasgassen. Tegelijkertijd is klimaatverandering een bedreiging voor de wereldwijde voedselproductie, terwijl door bevolkingsgroei en hogere inkomens de vraag naar voedsel stijgt. Toekomstbestendige landbouw heeft als doel om aan deze vraag te voldoen door bijvoorbeeld kringlooplandbouw, klimaat slimme landbouw of stadslandbouw.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

2. Agro Food Robotica

Robotica en drones worden steeds belangrijker in de landbouw, tuinbouw, veeteelt en natuurbeheer. Door het toepassen van Big data, kunnen we energie en grondstoffen besparen en kunnen we onaantrekkelijke arbeidsomstandigheden vermijden. Ook kunnen we daarmee de voedselproductie verhogen en de kwaliteit verbeteren.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

3. Vleesvervangers

Hoe kan de eiwitconsumptie van de mens duurzamer? Onze huidige vleesconsumptie is niet duurzaam, er is namelijk veel land, water en voer nodig om dierlijke eiwitten te produceren. Het is een uitdaging om de maatschappij anders te laten eten en denken over alternatieve voor dierlijke eiwitten. Gelukkig zijn er mogelijkheden genoeg voor alternatieve eiwitten, zoals kweekvlees, zeewier, algen, insecten of peulvruchten. Ga jij de uitdaging aan en ontwerp jij de nieuwe vleesvervanger?

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

4. Voedselverspilling

Voedselverspilling gebeurt overal: bij de oogst, tijdens opslag en transport, in supermarkten en horeca, maar vooral bij de consument thuis. De gemiddelde Nederlander gooit jaarlijks zo’n 50 kg goed voedsel weg, dat is maar liefst de helft van alle verspilling! Samen tegen voedselverspilling is belangrijk en gebeurt via verschillende manieren, bijvoorbeeld nieuwe technologieën of gedragsverandering bij de consumenten.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

5. Voedselzekerheid/verdeling

Het wereldvoedselvraagstuk is een breed begrip. Doordat de wereldbevolking groeit, wordt het moeilijker om alle monden te voeden. In 2050 zal de wereldbevolking naar verwachting met meer dan twee miljard gegroeid zijn naar een totaal van bijna tien miljard. Er is veel voedsel beschikbaar op de wereld, maar de verdeling is niet altijd optimaal. Er vallen veel verschillende vragen onder het wereldvoedselvraagstuk, een van de belangrijke vragen is: Hoe verdelen we het beschikbare voedsel?

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Het Wageningen Youth Institute

Het Wageningen Youth Institute daagt jou uit! Wat moet er gebeuren zodat er in de toekomst veilig, eerlijk, gezond, duurzaam en genoeg eten is voor iedereen? Met jouw profielwerkstuk of meesterproef kun jij hier aan bijdragen!

Kijk naar de wereld om je heen! Wat zie je gebeuren? Waar zie je problemen en met welke innovaties zie jij de toekomst? Kies een onderwerp/probleem/uitdaging/techniek waardoor of waarmee jij bij kan dragen aan veilig, eerlijk, gezond, duurzaam en genoeg eten voor iedereen. Interessante onderwerpen? Meld je dan aan voor het Wageningen Youth Institute van 2019/2020. Klik hier voor meer informatie over het traject.

Stel op basis van dit onderwerp je hoofd- en deelvragen op. Of kom voor hulp bij het vaststellen van hoofd- en deelvragen naar een van de PWS-dagen van Wageningen University & Research.