Project

Co2-uitstoot voeding: hoe te verminderen?

Je wilt zelf iets doen aan het verlagen van je Co2-uitstoot. Bijvoorbeeld door het verminderen van Co2-uitstoot via je voeding. Maar hoe doe je dat, hoe kan je de Co2-uitstoot van je eten reduceren?

Prepit wil via een platform mensen verleiden tot het eten van producten met een lage Co2-uitstoot. Bij de zoektocht naar informatie over de uitstoot van Co2 vanaf de oorsprong en voedselproductie totdat het in de supermarkt ligt blijkt nog een gebrek aan beschikbare kennis. De vraag aan de Wetenschapswinkel is om te onderzoeken welke kennis ontbreekt en die waar mogelijk aan te vullen.

Prepit deelt informatie over de Co2-afdruk van voeding aan volgers en geïnteresseerden. Niet alle informatie die Prepit zou willen delen is beschikbaar op dit moment. De Wetenschapswinkel gaat samen met studenten en onderzoekers op zoek naar ontbrekende kennis en antwoorden op de volgende vragen:

Onderzoeksvragen:

 1. Welke keuzes in groenten en fruit heeft de consument om bij te dragen aan een duurzamer dieet?
  1. Wat zijn veel geconsumeerde producten volgens de Nationale Voedselconsumptiepeiling in Nederland?
  2. Wat zijn de meest geconsumeerde voedingsmiddelen onder supporters van Prepit?
  3. Wat is de gemiddelde CO2-eq-uitstoot van veel geconsumeerde groenten en fruit?
  4. Welke duurzamere opties kunnen veelgebruikte groenten en fruit vervangen?
  5. Welke stappen kunnen worden ondernomen om de gemiddelde CO2-eq-uitstoot van voedingsmiddelen te schatten?
 2. Wat is er nodig om gedragsverandering naar een duurzamer voedingspatroon onder Nederlandse consumenten te bewerkstelligen?
  1. Welke theorieën en praktijken met betrekking tot gedragsverandering zijn van toepassing op de overgang naar een duurzamer dieet?
  2. Wat zijn redenen voor de intentie-gedragskloof van consumenten
  3. Welk communicatieadvies wordt voorgesteld bij het aanpassen van de Nederlandse voeding en het bereiken van gedragsverandering naar een duurzamere voeding?
 3. In hoeverre draagt CO2-reductie van voedsel bij aan de bestrijding van klimaatverandering?
  1. Met welke factoren moet u, naast de CO2-uitstoot, rekening houden bij het berekenen van de milieu-impact van ingrediënten?
  2. Wat zijn de gevolgen als het probleem van de milieu-impact van voedsel wordt beperkt tot alleen de CO2-uitstoot?
  3. Hoe kan de complexe kwestie van de sociale en ecologische impact van veel gebruikte producten worden vertaald in een duidelijk overzicht voor consumenten?

Studenten gaan de komende weken op zoek naar antwoorden op deze vragen.