Economisch duurzaam stadsgroen in een dynamisch Amsterdam

Project

Economisch duurzaam stadsgroen in een dynamisch Amsterdam

Het Groen Platform Amsterdam (GPA) wil weten wat waarde van het stadsgroen in Amsterdam is. Ze vroeg de Wetenschapswinkel voor een wetenschappelijke onderbouwing en een beoordeling van de mogelijke gevolgen hiervoor van toekomstige ontwikkelingen als woningbouw en intensiever gebruik.

Het ontbreekt het Groen Platform Amsterdam aan een gefundeerd inzicht in de waarde van het stadsgroen in Amsterdam en aan een beleidsvisie om dit groen economisch duurzaam in stand te houden en te ontwikkelen. Daarmee is zij onvoldoende in staat om het belang, behoud en ontwikkeling van het stadsgroen op een constructieve wijze te vertalen naar de politiek en het publiek.

Onderzoek

In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal:

  • Welke waarden van het stadsgroen in Amsterdam (financieel, ecologisch, en sociaal- maatschappelijk) kunnen worden onderscheiden en hoe kan dit economisch worden doorvertaald?
  • Welke gevolgen hebben een intensiever gebruik van groen en een uitbreiding van de woningbouw voor de waarde van het stadsgroen in Amsterdam?

De onderzoekers gaan via een indicatieve Maatschappelijke Kosten-baten Analyse (MKBA) antwoord geven op de vragen. Waarbij voor de baten mede gebruik wordt gemaakt van de TEEB Stad tool. Het resultaat zal het GPA in staat stellen het belang van stadsgroen richting de gemeenteraad op constructieve en economisch onderbouwde wijze te onder de aandacht te brengen.