Project

Economische Daklozen; is geen huis het grootste probleem?

Is het een volkshuisvestingsprobleem of toch een GGZ-probleem? Terwijl de politiek er nog niet over uit is in welk hokje die 'nieuwe' daklozen horen, zoekt De Regenboog Groep al jaren hokjes, kamers en verblijfplaatsen voor deze mensen. Want ieder mens verdient een dak boven het hoofd: "Deze mensen hebben wel problemen, maar hebben vooral en allereerst geen huis." En dat geeft de meeste problemen.

De Regenboog Groep heeft aan de Wetenschapswinkel gevraagd inzicht te geven in (1) de regels en processen rondom economisch daklozen en (2) good practices om zo te komen tot creatieve oplossingen voor economische daklozen.

Het bovenstaande dient in een dialoog te worden besproken met alle betrokkenen. De dialoog heeft als doel de ervaringen en expertise van de betrokkenen te delen en mee te nemen in het komen tot creatieve oplossingen.

Onderzoeksvragen:

Hoe kan de Regenbooggroep de ‘zelfredzame’ daklozen beter helpen bij het krijgen van woonruimte?

Subonderzoeksvragen

  1. Welke regels en processen zijn van belang bij het omgaan met daklozen?
  2. Welke factoren zijn bepalend voor de kans op succes bij het huisvesten van ‘zelfredzame’ daklozen? (good practices in (en wellicht buiten) Nederland)
  3. Welke oplossingen voor zogenoemde ‘zelfredzame’ daklozen zijn er mogelijk?