Project

LiberTerra; hoe te bouwen aan kleinschalige communities

LiberTerra werkt aan het opzetten van kleinschalige, tijdelijke inspiratie-communities. In deze communities staan biobased bouwen en wonen, een educatief centrum en aandacht voor nieuwe vormen van ondernemerschap en circulaire economie centraal.

Tijdens dit project wordt een samenwerkingsstrategie ontwikkeld met als doel innovatieve vormen van succesvolle lokale samenwerking op het gebied van wonen, leren en werken.

Onderzoeksvragen

  • LiberTerra heeft op dit moment geen overzicht over welke lokale groepen stakeholders (niet) kunnen en (niet) willen samenwerken en op welke wijze aan deze samenwerking vorm gegeven zou kunnen worden.
  • Om inzicht te krijgen met welke doelgroepen we te maken hebben heeft LiberTerra de WUR Wetenschapswinkel gevraag om mogelijke stakeholder groepen te identificeren rondom de nieuwe locatie Geestmerambacht. Hiervoor zal een innovatieve samenwerkingsstrategie worden ontwikkeld door het uitvoeren van een stakeholder analyse, en het organiseren en faciliteren van een stakeholderbijeenkomst.
  • Het creĆ«ren van een tijdelijke gemeenschap met woon-, leer- en werkfuncties op een nieuwe locatie heeft per definitie te maken met een grote diversiteit aan stakeholders. Uit eerdere ervaringen is gebleken dat het betrekken van de lokale bevolking, organisaties en bedrijven een belangrijke succesfactor is.