Menselijke urine als meststof

Project

Menselijke urine als meststof

Het is bekend dat menselijke urine aanzienlijke hoeveelheden belangrijke macronutriënten bevat die planten nodig hebben; stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K). Echter, er kunnen ook medicijnresten en medicijn gerelateerde hormonen in de urine zitten. Het is niet duidelijk wat deze stoffen voor invloed hebben op planten en in hoeverre planten deze stoffen opnemen, vasthouden en mogelijk omzetten naar andere (onschadelijke) stoffen.

Anthroponix biedt een methode voor mensen thuis om hun eigen urine te gebruiken als een waardevolle hulpbron. Daarom hebben ze een Grow Kit ontworpen om urine om te zetten in een meststof voor planten thuis. Door de urine te fermenteren met melkzuurbacteriën is het de bedoeling dat potentiële ziekteverwekkers en schadelijke stoffen worden verwijderd, de geur vermindert en dat voedingsstoffen voor de planten beschikbaar komen.

Het is niet precies bekend wat het effect zal zijn van fermentatie met Lactic Acid Bacteria (LAB) op het gehalte (beschikbaarheid) aan macro- en micronutriënten in gefermenteerde vergeleken met ongefermenteerde urine. Het van belang om te onderzoeken of de planten die groeien op gefermenteerde en ongerfermenteerde urine met medicijnresten deze medicijnresten opnemen, afbreken of er anderzijds mee interacteren. Ook is het niet bekend wat het effect van hormonen en medicijnresten zal zijn op het metabolisme van de plant. Daarnaast zal gekeken worden naar de bemestende waarde van urine als meststof.

Het verdere doel van dit onderzoek is om te kijken of deze techniek op grotere schaal kan worden toegepast om 'afvalmaterialen' op een veiligere manier te recyclen en hergebruiken als plantgroeimiddel

Onderzoeksvragen

In dit onderzoek gaan Wageningse wetenschappers en studenten samen op zoek naar antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat is het effect (op bodem, plant en mens) van het gebruik van gefermenteerde en ongefermenteerde menselijke urine met (specifieke) medicijnresten en/of hormonen als meststof voor eetbare planten? Subvragen: 1) Worden medicijnresten en hormonen afgebroken door fermentatie, of worden ze afgebroken in de bodem en/of plant? 2) Is de bemestende waarde van gefermenteerde urine anders dan van niet-gefermenteerde urine?
  • Kan gefermenteerde en ongefermenteerde urine door bepaalde zuiveringsmethoden geschikt gemaakt worden om te gebruiken als veilige meststof voor eetbare planten?

Anthroponix

Anthroponix ontwerpt een nieuwe benadering van 'lichaamsafval'. Door mensen bewust te maken van urine door deze in te zetten als plantgroeimiddel wordt waarde gegenereerd uit menselijk 'afval'. Zo wil Anthroponix een circulaire leefwijze bevorderen.