Stadsvarkens om op te eten

Project

Stadsvarkens om op te eten

Stichting Stadsvarkens wil graag een beter beeld krijgen van zaken die invloed hebben op de kwaliteit van het varkensvlees. Hierbij zoekt ze naar een verklaring voor individuele variaties van het karkas. Een mooie opdracht voor de Wetenschapswinkel om onderzoek naar te doen.

Het project is bedoeld om voedselproductie zichtbaar te maken om daarmee, voedselbewustzijn te stimuleren. Hiervoor verzorgt en houdt Stichting Stadsvarkens samen met een groep vrijwilligers, vier varkens in het Veldhuizerbos te Ede. Deaantrekkelijke en laagdrempelige ‘bezoek’regeling bevordert de verbinding met de lokale bevolking.

Varkens in het bos

De varkens worden zo circulair mogelijk gehouden. Zo worden ze voornamelijk gevoerd met groente- en fruitafval en zoeken daarnaast zelf in het bos naar eten. Sommige varkens hebben een voorkeur voor paprika en anderen zijn dol op de eikels die het bos ze te bieden heeft. Er wordt niets geportioneerd, de varkens concurreren met elkaar om het voedsel. Twee maal per dag worden ze met resten van de groenteboer en soms ook met wei  (bijproduct zuivelindustrie) gevoerd. Na 1,5 tot 2 jaar worden de varkens geslacht voor consumptie. Inmiddels loopt de vierde lichting varkens rond.

Onderzoeksvragen

De varkens van Stichting Stadsvarkens kennen, doordat ze in het bos lopen en restafval eten, een heel ander eetpatroon dan varkens die onder gecontroleerde omstandigheden worden gehouden. Dit roept vragen op als:

  • Kan een varkenskarkas er daardoor anders uit zien?
  • Wat voor gevolgen heeft dit op de kwaliteit van het Stadsvarkens varkensvlees?
  • Wat betekent dit voor de consumptie van het Stadsvarkens varkensvlees?

Een groep studenten gaat met deze vraag aan de slag in het kader van het Academic Consultancy Training vak.