SDG goal: Responsible consumption and production

12. Verantwoorde consumptie en productie

Wereldwijd gaat een derde van al het voedsel verloren
tussen boer en bord.

Het verminderen van voedselverliezen en -verspilling levert drievoudig winst op: het bespaart geld voor boeren, bedrijven en huishoudens, met minder verspilling is er voedsel voor meer mensen, en de druk op klimaat, water en landreserves wordt verlicht. Maar het gaat niet alleen om afval, ook de huidige processen voor voedselproductie moeten gemoderniseerd en geïnnoveerd worden om het energie- en waterverbruik te verminderen. De kringloopeconomie zal naar verwachting de druk op natuurlijke hulpbronnen verminderen.

Ons doel: zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen

Voorbeelden van WUR projecten

Champions 12.3

Wereldwijd gaat een derde van al het voedsel verloren tussen boer en bord. Het verminderen van voedselverliezen en -verspilling levert drievoudig winst op: het bespaart geld voor boeren, bedrijven en huishoudens, met minder verspilling is er voedsel voor meer mensen, en de druk op klimaat, water en landreserves wordt verlicht. Volgens de FAO leiden voedselverliezen en -verspilling wereldwijd tot een economisch verlies van 940 miljard dollar per jaar. Bij de productie van voedsel dat verspild wordt of verloren gaat is ongeveer een kwart van al het water dat in de landbouw wordt gebruikt gemoeid, wordt landbouwgrond met een oppervlakte van China gebruikt en ontstaat ongeveer 8 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Een coalitie van dertig leiders, onder wie WUR-voorzitter Louise Fresco, heeft aangekondigd dat ze de vooruitgang in de richting van streefdoel 12.3 van de SDG's van de VN willen versnellen. Deze Champions 12.3 gaan de lopende succesvolle VN-programma's ter vermindering van voedselverlies en -verspilling en inspanningen zoals EU FUSION aanvullen en daarop voortbouwen.

Lees meer over dit project

Minder bedorven vis

In Afrika vormt vis een essentiële eiwitbron. De gigantische hoeveelheid vis die in de havens verloren gaat door bederf omdat hij niet snel genoeg kan worden geconserveerd, is dan ook een vreselijke verspilling. Onderzoekers uit Wageningen hebben samen met het bedrijfsleven in een EU-project een goedkope, energiezuinige methode ontwikkeld om vis te drogen. Het apparaat droogt de vis door er koele, zeer droge lucht overheen te blazen, zodat de voedingsstoffen en kwaliteit behouden blijven. Deze vis, die anders verloren zou gaan, wordt vervoerd tot ver in de Afrikaanse binnenlanden als een welkome aanvulling op het dieet van de mensen daar.

Lees meer over dit project