Life below water, WUR Sustainable development goal

14. Het leven in zeeën en oceanen

Het (inter)nationale mariene beleid is gericht op het duurzaam gebruik van oceanen en kustgebieden.

Wageningen Marine Research biedt nationale en internationale overheden en bedrijven inzicht in de gevolgen van het huidige oceaanbeleid voor bijvoorbeeld ecosystemen en biodiversiteit.

Ons doel: instandhouding en duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen

Onderzoeksprojecten

Voorbeelden van WUR projecten

De beste tonijn

Over de hele wereld drijven duizenden boeien in de oceanen, die daar door vissers zijn geplaatst voor een grotere vangst van tonijn, waaronder geelvintonijn, grootoogtonijn en skipjack. Ngo's en overheden maken zich zorgen over de overbevissing op (jonge) tonijn en andere vissoorten en vooralsnog is er weinig toezicht en regelgeving. Gezien het economische belang van de tonijnvisserij is duurzaam en eerlijk beheer noodzakelijk om de regionale ontwikkeling voort te zetten. In het BESTuna-programma wordt onderzocht of en hoe geschikte prikkels gegeven kunnen worden om duurzame visserijpraktijken toe te passen en de druk op het tonijnbestand te verminderen. Aan de hand van de resultaten van het programma wordt nieuw beleid ingevoerd waarmee het algemene beheer en de transparantie van de visserij beter worden.

Lees meer over dit project
Duurzame zeewierteelt

De landbouw ontwikkelt zich al duizenden jaren, maar op de oceanen is jagen en verzamelen nog steeds de norm. De WUR ziet kansen voor ‘landbouw op zee’. Een zeewierveld ter grootte van Nederland kan voldoende eiwit leveren voor de gehele Europese bevolking. Dit veld zou zelfs midden op de Atlantische Oceaan kunnen worden geplaatst, waar de agrarische productie geen verstoring oplevert voor rijke ecosystemen. De teelt van gewassen in de oceaan betekent ook dat de voedingsstoffen die als gevolg van menselijke activiteiten al jaren de zee in stromen eindelijk kunnen worden teruggewonnen en aan land kunnen worden gebracht.

Lees meer over dit project