Zero hunger, WURSustainable development goal

2. Geen honger

Bevolkingsgroei, verstedelijking, veranderingen in eetpatroon, druk op ecosystemen en klimaatverandering zijn enkele van de factoren waardoor de toekomstige voedsel- en voedingszekerheid mogelijk in het gedrang komt. Voedsel- en voedingszekerheid wordt steeds meer beschouwd als een wereldwijd publiek goed, dat moet worden ondersteund omwille van de veiligheid en stabiliteit voor de wereldbevolking.

Naar schatting 805 miljoen mensen, dat is 12 procent van de wereldbevolking, lijden nog steeds chronisch honger en 2 miljard mensen over de hele wereld lijden aan ondervoeding als gevolg van onvoldoende of onevenwichtige voeding. Het Wageningse programma Van honger naar voedselzekerheid is gericht op innovatief onderzoek ter verhoging van de wereldwijde voedsel- en voedingszekerheid. Het programma heeft als doel mogelijkheden, kansen en strategieën voor de verbetering van voeding en de versterking van duurzame wereldwijde en lokale voedselsystemen in kaart te brengen door wetenschappelijke oplossingen te ontwikkelen, partnerschappen op te zetten en veranderingen tot stand te brengen.

Ons doel: een einde aan honger maken, voedselzekerheid en betere voeding bewerkstelligen en duurzame landbouw bevorderen

Voorbeelden van WUR projecten

N2AFRICA

N2AFRICA is een grootschalig wetenschappelijk ‘research-in-development’-project gericht op stikstofbinding op de peulvruchtenakkers van kleine Afrikaanse boeren. Onze visie op succes is het opzetten van duurzame, langdurige partnerschappen waarmee Afrikaanse kleine boeren kunnen profiteren van symbiotische stikstofbinding door peulvruchten door effectieve productietechnologie, zoals ent- en meststoffen. Het project onder leiding van Wageningen Universiteit & Research heeft een looptijd van vijf jaar en vindt plaats in samenwerking met het International Institute of Tropical Agriculture (IITA) en het International Livestock Research Institute (ILRI) en vele partners in heel Afrika. N2Africa heeft meer dan 230.000 kleine boeren bereikt, die verbeterde peulvruchtrassen, Rhizobium-entstoffen en fosfaatmeststoffen hebben uitgeprobeerd en toegepast.
Bananenteelt

Bananen vormen het basisvoedsel voor meer dan 400 miljoen mensen in de tropen. De banaan is het op drie na meest geconsumeerde voedingsgewas, het meest geconsumeerde voedsel dat niet is gebaseerd op granen en het meest geconsumeerde fruit ter wereld. De wereldwijde bananenteelt wordt echter ernstig bedreigd door wijdverbreide schimmelziekten, waarvan de Panamaziekte en de zwarte Sigatokaziekte de belangrijkste zijn. Deze ziekten vormen een bedreiging voor het levensonderhoud van miljoenen mensen. Het publiek-private samenwerkingsprogramma PromoBanana richt zich op de Filipijnen, waar een professioneel laboratorium wordt opgezet op basis van fundamentele en toegepaste kennis over de Panamaziekte en de zwarte Sigatokaziekte. Met de diensten van dit laboratorium kunnen kleine en grote bananentelers ziekten vroegtijdig opsporen, verspreiding ervan voorkomen en bemesting van het gewas
optimaliseren.