Nieuws

NWO Nederlandse Voedingsdagen voor Wetenschappers

Gepubliceerd op
12 oktober 2013

(voorheen NWO Retraite)
10 en 11 oktober 2013
Willibrordhaeghe, Deurne, NL

Doel

Het doel van deze jaarlijkse bijeenkomst is om een platform te bieden voor jonge wetenschappers en promovendi om nieuwe, ongepubliceerde resultaten, van hun wetenschappelijk werk te presenteren. Onderwerpen die binnen het toepassingsgebied van de vergadering vallen zijn voedingsepidemiologie en preklinische en klinische menselijke voeding onderzoek.

Daarnaast is er een groeiende nadruk op moleculaire voedingsonderzoek. In het licht van deze multidisciplinaire aanpak, biedt de bijeenkomst een uitstekende gelegenheid om te netwerken, inspiratie, en onderhoud van bestaande samenwerkingen en vriendschappen tussen Nederlandse voedingswetenschap groepen.

Aangezien het doel van de vergadering het delen van kennis is, zijn groepsleiders actief in de voedingswetenschap in Nederland sterk aangemoedigd om een of meer van hun promovendus hun werk te laten presenteren op deze vergadering.

Inhoud

Ieder jaar zijn er meerdere sessies met korte presentaties van onderzoek die door junior onderzoekers worden voorgezeten. Een greep uit de onderwerpen van vorige jaren: 'vitaminen, mineralen en bioactieve componenten', 'energiebalans en postprandiaal metabolisme', 'eiwitten, lipiden en relatie met hart-en vaatziekten', 'voedingspatronen, voedingskwaliteit en richtlijnen', 'eetlust en verzadiging', 'eiwitmetabolisme', 'klinische voeding', en 'glucose metabolisme en de darm'. De programma onderwerpen worden opgesteld op basis van ingezonden presentatietitels.

Op de donderdagmiddag is er lezing door een internationale keynote speaker,  die wordt georganiseerd door jong NAV.

Donderdagavond is de spannende sessie voor de Foppe Ten Hoor prijs. Drie talentvolle jonge onderzoekers zijn op basis van hun abstract en CV genomineerd om te spreken voor een kritisch publek. De winnaar krijgt de prestigieuze Foppe ten Hoor prijs voor jonge voedingsonderzoekers.

Presentations

De presentaties zijn in het Engels. Voor elke presentatie is 10 min tijd voor de presentatie en 5 minuten voor discussie. Vermelden van conflict of interest aan het begin van de presentatie is verplicht.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar nwo.voeding@wur.nl.

Programma

Het definitieve programma zal beschikbaar zijn in begin september.

Subsidies

Deze bijeenkomst wordt onafhankelijk van de NAV georganiseerd. In voorgaande jaren is de bijeenkomst mede gefinancierd door ZonMw middels een gehonoreerde netwerksubsidie. Momenteel is de bijeenkomst kostendekkend en zijn we niet afhankelijk van derden.