Nieuws

Promotie: D. Haenen (Daniëlle)

Gepubliceerd op
18 september 2013
Foto D. Haenen (Daniëlle)
Proefschrift titel: Molecular effects of fermentation in the gut and its relevance for metabolism and satiety.
Datum & tijdstip: 18-09-2013, 13:30 u
Begeleiders: Prof. M. Müller, Prof. B. Kemp, Dr. G.J.E.J. Hooiveld

Proefschrift