Nieuws

Perspectief in Nature Food: een routekaart voor onderzoek naar sterk bewerkt voedsel

Gepubliceerd op
8 februari 2022

In de volksgezondheid en voeding worden sterk bewerkte voedingsmiddelen (HPF’s) in toenemende mate in verband gebracht met ziekten, waaronder diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. Er blijven aanzienlijke lacunes in het onderzoek naar het gezondheidseffect van deze voedingsmiddelen. Een Perspective op dit onderwerp, dat een onderzoeksroutekaart op dit gebied schetst, is gepubliceerd in Nature Food door Mike Gibney, emeritus hoogleraar Food & Health aan University College Dublin, en Ciarán Forde, houder van de leerstoel ‘Sensory Science and Eating Behaviour’ bij Humane Voeding & Gezondheid aan Wageningen University & Research.

Definities verschillen

Op dit moment zijn er vier operationele definities van HPF’s, die elk leiden tot een andere conclusie met betrekking tot hun verband met gezondheid. Een dergelijke variabiliteit is onaanvaardbaar in de wetenschap van volksgezondheid en voeding, aldus Gibney en Forde. Daarom moet een hoge prioriteit in deze onderzoeksroutekaart liggen bij de ontwikkeling van een objectieve benadering voor het classificeren van voedingsmiddelen op basis van hun verwerkingsniveau. Een dergelijke definitie moet een specifiek eindpunt hebben (bijv. belasting vergemakkelijken, reclame beperken, voedseletikettering) en moet ervoor zorgen dat basisvoedingsmiddelen, die een significante positieve bijdrage leveren aan bestaande voedingsgewoonten, niet worden gediscrimineerd.

Correlationeel versus analytisch

De huidige literatuur over bewerkte voedingsmiddelen en gezondheidsresultaten laat een hoge mate van herhaling zien van correlatiestudies, stellen Forde en Gibney. Hoewel correlatieonderzoek een verband tussen variabelen kan aantonen, kunnen dergelijke onderzoeken geen oorzaak-en-gevolgrelaties bewijzen. Daarom is een grotere nadruk op analytische studies hard nodig. Een belangrijke prioriteit moet zijn om te verduidelijken of HPF’s, die doorgaans een hoge energiedichtheid hebben, geassocieerd worden met obesitas, onafhankelijk van de energiedichtheid, en of er een verband bestaat tussen HPF’s en chronische ziekten door hun impact op de voedingsprofielen van populaties of onafhankelijk van componenten van HPF’s (zoals voedseladditieven).

shutterstock_1361374985.jpg

Sensorische eigenschappen van sterk bewerkt voedsel

Het mechanisme waarmee bewerkte voedingsmiddelen de opname bevorderen, is momenteel niet bekend, hoewel sommigen speculeren dat deze voedingsmiddelen ‘extreem smakelijk’ zijn. Er is geen bewijs voor dergelijke claims, en onderzoek suggereert dat de combinatie van zachte texturen, snelle eetsnelheid en hoge energiedichtheid een meer waarschijnlijke verklaring is voor een verhoogde energie-inname uit bewerkt voedsel. Door dit te onderbouwen, ontstaan ​​in de toekomst nieuwe mogelijkheden voor het herformuleren van voedsel.

De huidige aanbeveling van een groeiend aantal instituten en beleidsmakers om bewerkte voedingsmiddelen te vermijden, vormt een grote uitdaging voor consumenten. Meer dan tweederde van onze voedselvoorziening wordt geclassificeerd als (sterk) bewerkt. De paper presenteert een onderzoeksroutekaart om de huidige kennislacunes aan te pakken, stelt voor om bewerkte voedingsmiddelen te herformuleren om de nutriëntendichtheid te verbeteren, en roept op tot een consensus over een geschikt classificatiesysteem voor voedselverwerking.