Biochemie

Biochemie is de studie van de chemie van levensprocessen. Ons onderzoek richt zich op hoe biomoleculen vormen, functioneren en uiteindelijk afgebroken worden in de cel, kortom: "Cellulaire Biochemie".