Toxicologie

Het onderzoeksprogramma van de leerstoelgroep Toxicologie heeft betrekking op verschillende disciplinaire aspecten van toxicologie. Het concentreert zich op het verkrijgen van inzicht in via welke processen giftige stoffen schadelijke effecten kunnen hebben op de gezondheid van de mens en andere organismen, hetzij rechtstreeks via de voeding of indirect via diffuse verontreiniging van het milieu.