Symposium Droogstand

De droogstand van melkvee is een actueel thema in de Nederlandse melkveehouderij. Enerzijds doordat de droogstand een sterke relatie heeft met gezondheid van de koe, melkproductie en melkkwaliteit in de volgende lactatie. Anderzijds staat management van de droogstand in de belangstelling door nieuwe wetgeving ten aanzien van het gebruik van antibiotica in de veehouderij, waaronder ook de zgn. droogzetters.

Donderdag 20 december 2018 organiseert Wageningen Universiteit & Research voor Nederlandse melkveehouders en hun adviseurs een symposium waar de droogstand van melkvee centraal staat. 

Het doel van het symposium is melkveehouders en erfbetreders te informeren over recente resultaten, ervaringen van veehouders, en inzichten van de verschillende studies die in Nederland uitgevoerd zijn, of op dit moment uitgevoerd worden, ten aanzien van droogstandsmanagement van melkvee. Aan bod komen de onderzoeksprojecten Droogstand op Maat, Diagnostiek Ontwikkeling Uiergezondheid en Lactatie op Maat.

Deelname kosten zijn 30 € per persoon, programma voor het symposium kunt u onderaan deze pagina vinden.

Registratie symposium Droogstand

De registratie was mogelijk tot 16 december 2018.

Programma symposium Droogstand

09.30 uur Ontvangst

10.00 uur Opening | Bas Kemp

10.15 uur Aanleiding voor een 'Droogstand op Maat' | Ariëtte van Knegsel

10.30 uur Droogstand op Maat: voerstrategieën en uiergezondheid | Renny van Hoeij

11.00 uur Droogstand op Maat: economie en milieu | Akke Kok

11.30 uur Paneldiscussie met veehouders uit het netwerk 'droogstandsverkorting'

12.00 uur Lunch

13.00 uur Diagnostiek Ontwikkeling Uiergezondheid | Annet Velthuis, Gezondheidsdienst voor Dieren

13.30 uur Uiergezondheid in Nederland na invoering antibioticarichtlijn | Arne Vanhoudt, Utrecht University

14.00 uur Evaluatie beslismodel 'Droogstand op Maat' op Dairy Campus | Ariëtte van Knegsel

14.30 uur Lactatie op Maat: lactatielengste afgestemd op de individuele koe | Eline Burgers

15.00 uur Napraten met een hapje en een drankje

Locatie: Wageningen Campus, Zodiac (gebouw 122), De Elst 1, 6708 WD Wageningen