Sociable Swine

Het project Seeking Sociable Swine valt onder het NWO project ‘De waarde van dierwelzijn’ en is een samenwerking tussen Wageningen University, de Vrije Universiteit Amsterdam en het Institute for Pig Genetics (IPG).

Het doel is om sociale interacties tussen varkens te verbeteren door sociaal genetische effecten in het fokprogramma mee te nemen en om de implicaties van deze nieuwe selectiemethode voor varkensgedrag en welzijn te onderzoeken. Daarbij worden varkenshouders, industrie, burgers en dierwelzijnsorganisaties betrokken in het onderzoek.


Project

Het Seeking sociable swine poject, begonnen eind 2009, komt geleidelijk tot een einde. Het aantal publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen neemt behoorlijk toe en in de komende tijd zullen er nog een aantal bijkomen. Publicaties kunt u vinden onder het kopje ‘Publicaties Sociable Swine’. De promotieonderzoeken worden allen afgerond met een openbare verdediging, welke voor ieder toegankelijk zijn in de Aula in Wageningen (Generaal Foulkesweg 1) en live via WurTV.

Irene Camerlink zal haar onderzoek over het gedrag en de productie van ‘sociale varkens’, en de effecten van stro huisvesting, presenteren op woensdag 2 juli om 16.00 uur.

Inonge Reimert verdedigt haar onderzoek over persoonlijkheid van varkens en de positieve invloed van soortgenoten op gedrag en fysiologie vrijdag 4 juli om 16.00 uur.  

Naomi Duijvesteijn zal haar bevindingen over genetische selectie op ‘sociale varkens’ presenteren op vrijdag 21 november.

Marianne Benard zal in het najaar haar werk over multidiscipliair onderzoek en de communicatie tussen stakeholders presenteren in Amsterdam.

Mocht u vragen hebben met betrekking tot het project of de openbare verdedigingen dan kunt u contact opnemen met Inonge Reimert (Inonge.reimert@wur.nl)