Symposium Droogstand

De droogstand van melkvee is een actueel thema in de Nederlandse melkveehouderij. Enerzijds doordat de droogstand een sterke relatie heeft met gezondheid van de koe, melkproductie en melkkwaliteit in de volgende lactatie. Anderzijds staat management van de droogstand in de belangstelling door nieuwe wetgeving ten aanzien van het gebruik van antibiotica in de veehouderij, waaronder ook de zgn. droogzetters.

Vrijdag 6 februari 2015 organiseert Wageningen Universiteit voor Nederlandse melkveehouders en hun adviseurs een symposium waar de droogstand van melkvee centraal staat.

Het doel van het symposium is melkveehouders bij te praten over recente resultaten en inzichten van verschillende studies die in Nederland uitgevoerd zijn, of op dit moment uitgevoerd worden, ten aanzien van droogstandsmanagement van melkvee. 

Helaas is het niet meer mogelijk om u aan te melden voor het symposium.

Hieronder het programma.

Symposium Droogstand

Locatie: Zodiac (gebouw 122), De Elst 1, 6708 WD Wageningen

Programma
09.30 uur Ontvangst
10.00 uur Opening (Bas Kemp)
10.15 uur Lengte van de droogstand: effecten op gezondheid van koe en kalf (Ariette van Knegsel)
11.00 uur Resultaten praktijknetwerk ‘Droogstandsverkorting’ (Wilma Steeneveld)
11.30 uur Ervaringen van melkveehouder uit netwerk ‘Droogstandsverkorting’ (Arnold van Dee)
12.00 uur Lunch
13.00 uur Beweging tijdens de droogstand (Frank Lenssinck)
13.30 uur Voeding voorafgaand aan en tijdens een droogstand (Ant Koopmans)
14.00 uur Antibiotica tijdens de droogstand (Theo Lam)
14.30 uur Droogstand op Maat: nieuw onderzoek ten aanzien van droogstandsmanagement van melkvee (Ariette van Knegsel)
15.00 uur Napraten met een hapje en een drankje