Cluster Animals in Future Food Systems and Society WUR

Cluster Dieren in Toekomstige Voedselsystemen en de Samenleving

Een wereld waarin we dieren in harmonie houden met de normen en waarden van de samenleving, waar toekomstige voedselsystemen volledig zijn ingebed in en geaccepteerd door de samenleving en waar een evenwicht tussen economie en zorg voor de aarde en dieren de norm is.

C


We ontwikkelen kennis voor de overgang naar een duurzame rol van dieren in toekomstige voedselsystemen, wat betekent dat dieren diensten verlenen aan de samenleving met respect voor hun welzijn en de planeet.

Doelen:

  • Onderzoek naar biomassa dat niet geschikt is voor directe menselijke consumptie, duurzaam te gebruiken is in waardevol voedsel, mest en andere diensten
  • Ontwikkeling van veerkrachtige dieren in omgevingen waarin toekomstige dierlijke en maatschappelijke behoeften op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn centraal staan
  • Integratie van biofysische en milieukennis voor het analyseren en ontwerpen van duurzame systemen op boerderij-, keten- en voedselsysteemniveau