Cluster Integrative Animal Biology WUR

Cluster Integrale Dierbiologie

Dieren, inclusief mensen, zijn complexe systemen die zich continu moeten aanpassen aan een veranderende omgeving. Het begrijpen van deze aanpassing van deze organismen vereist een grondige kennis van hun biologie en werking, die ook relevant is met betrekking tot gezondheid, prestaties, duurzame voedselproductie en natuurbehoud.

C


We onderzoeken het functioneren van dieren, vanuit een fysiologisch, biofysisch, biomoleculair, gedragsmatig, evolutionair en ecologisch perspectief voor fundamenteel begrip en om bio-geïnspireerde oplossingen te bieden voor uitdagingen van natuurlijke en menselijke veranderingen in de omgeving.

Doelen:

  • Duurzame aquacultuur en blauwe groei: ontrafelen van sleutelfactoren die bepalend zijn voor de aquacultuur en de productie van zeevruchten, waardoor wordt bijgedragen aan duurzame en nieuwe exploitatie van water (eco)systemen
  • Veerkrachtige dieren in duurzame ecosystemen: inzicht in biomechanische, gedrags- en levensgeschiedenisaanpassingen van dieren op individueel en populatieniveau, waardoor ook wordt bijgedragen aan dierenwelzijn en natuurbehoud
  • Dier- en menselijke gezondheid en prestaties: om fundamentele inzichten te genereren in de mechanismen die ten grondslag liggen aan de gezondheid en prestaties van individuen en de omgevingsfactoren die hen be├»nvloeden, en ook innovatieve oplossingen te bieden voor de verbetering van gezondheid en prestaties