Nieuws van de Leerstoelgroep Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer