Promotie

Sediment toxicity testing and prospective risk assessment of organic chemicals

Samenvatting

Waterbodems beslaan een groot deel van het aardoppervlak (74.5%) en zijn cruciaal voor het goed functioneren van aquatische ecosystemen. Synthetische chemicaliën kunnen het functioneren van deze ecosystemen negatief beïnvloeden. Het is dus belangrijk om een transparante en doelgerichte risicobeoordeling te hebben zodat deze chemicaliën geen onacceptabele effecten kunnen veroorzaken in het milieu. Huidige methoden om het risico van organische chemicaliën voor sediment flora, fauna en micro-organisme te beoordelen zijn fragmentarisch en divers. Deze studie draagt bij aan de ontwikkeling van een transparante en holistische risicobeoordeling voor organische chemicaliën in waterbodems, dat gebaseerd is op het mechanistisch begrijpen van opnamen processen van chemische stoffen en dat experimenteel werk met modellen integreert. De resultaten kunnen leiden tot een slimmere en goedkopere risico-beoordelingsmethode.