Bodemgeografie en Landschap

De leerstoelgroep Bodemgeografie en Landschap wil bijdragen aan het duurzame bodembeheer in landschappelijke context. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de engelstalige hompages.