Sectie Bodemkwaliteit

De sectie Bodemkwaliteit bestaat uit: Bodembiologie & Biologische Bodemkwaliteit en Bodemscheikunde & Chemische Bodemkwaliteit. Beide leerstoelgroepen werken samen op het gebied van onderzoek, onderwijs en management.

Het onderwijs en onderzoek op Wageningen University & Research is voornamelijk Engelstalig. Daarom is veel informatie over de leerstoelgroepen in het Engels beschikbaar. Sommige nieuwsberichten en agendapunten zijn ook in het Nederlands beschikbaar en staan op deze pagina. Uitgebreidere informatie vindt u op de Engelstalige pagina van Bodemkwaliteit.

Ga naar Department of Soil Quality