Leidse Verklaring over Evolutie en Religie

Wij, gelovige en seculiere biologen, filosofen, leraren, theologen en wetenschapshistorici, deelnemers aan de Lorentz workshop 'Distinguishing Science and Metaphysics in Evolution and Religion' 2018 in Leiden, Nederland, verklaren:

1.       De evolutietheorie, zoals deze gedurende meer dan anderhalve eeuw is uitgewerkt, vormt op dit moment de beste wetenschappelijke verklaring voor de diversiteit, verspreidingspatronen, geschiedenis en nog steeds voortgaande ontwikkeling van het leven op aarde;

2.       Deze theorie vormt een overkoepelend raamwerk voor de biologie dat essentieel is om levende organismen te begrijpen, en kent toepassingen in de geneeskunde, computerwetenschappen, ecologie, landbouw et cetera;

3.       De evolutietheorie dient te worden onderwezen op zowel bijzondere als openbare middelbare scholen, op een wijze die haar onderscheidt van ideologische interpretaties ervan;

4.       Wetenschappers, filosofen en religieuze gelovigen zijn het in het verleden soms oneens geweest over de evolutietheorie en zijn het dat soms nog steeds; deze meningsverschillen zijn echter noch inherent aan de evolutietheorie, noch aan religie per se;

5.       We dienen de onderscheiden rol van wetenschap en van religie (inclusief seculiere levensbeschouwingen) te respecteren: religieuze claims moeten niet boven gevestigde wetenschappelijke conclusies worden geplaatst; evenmin dienen de natuurwetenschappen gebruikt te worden om beweringen over metafysische aspecten van religies te doen;

6.       In geval van botsingen of onenigheid is de beste oplossing het aangaan van een respectvolle dialoog;

7.       We zullen waar mogelijk reageren op ongerechtvaardigde beweringen gemaakt in onze eigen discipline over andere disciplines en ons inzetten voor voortgaande respectvolle interacties.

Deze verklaring is de uitkomst van een vijfdaagse internationale conferentie (Leiden, augustus 2018) waar meer dan 50 academici, variërend van theologen, filosofen en wetenschapshistorici tot fysici en biologen met verschillende levensbeschouwingen discussieerden over Wetenschap en Metafysica in Evolutie en Religie.

 1. Duur Aanen (Wageningen Universiteit, Wageningen, The Netherlands)
 2. Bert van den Berg (Heerenlanden College Leerdam, The Netherlands)
 3. Piter Bijma (Wageningen Universiteit, Wageningen, The Netherlands)
 4. Hans Breeuwer (Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands)
 5. Gijsbert van den Brink (Vrije Universiteit, Amsterdam)
 6. H. Floris Cohen (Utrecht University, Utrecht, The Netherlands)
 7. Ernst Conradie (University of the Western Cape, South Africa)
 8. Rana Dajana (Hashemite University, Zarqa, Jordan)
 9. Cees Dekker (Delft University of Technology, Delft, The Netherlands)
 10. Sander van Doorn (Groningen University, Groningen, The Netherlands
 11. Celia Deane-Drummond (University of Notre Dame, IN, USA)
 12. Héloïse Dufour (EVOKE, Paris, France)
 13. Herman van Eck (Wageningen Universiteit, Wageningen, The Netherlands)
 14. Hans van Eyghen (Vrije Universiteit, Amsterdam)
 15. Ab Flipse (Vrije Universiteit, Amsterdam)
 16. René Fransen (Groningen University, Groningen, The Netherlands)
 17. Michael Gerhardt (Vrije Universiteit, Amsterdam)
 18. Neda Ghatrouie (Vrije Universiteit, Amsterdam)
 19. Deborah Haarsma (BioLogos, Grand Rapids, MI, USA)
 20. Mark Harris (University of Edinburgh, UK)
 21. Jelmer Heeren (Vrije Universiteit, Amsterdam)
 22. Nicola Hoggard (NZCIS, Auckland, New Zealand)
 23. Robin ten Hoopen (PThU, Amsterdam, The Netherlands)
 24. Aniek Ivens (Vrije Universiteit, Amsterdam)
 25. Gerard Jagers op Akkerhuis (Wageningen Universiteit, Wageningen, The Netherlands)
 26. Henk Jochemsen (Wageningen Universiteit, Wageningen, The Netherlands)
 27. Gerdien de Jong (Utrecht University, Utrecht, The Netherlands)
 28. Marnix Medema (Wageningen Universiteit, Wageningen, The Netherlands)
 29. Vidyanand Nanjundiah (Centre for Human Genetics, Bangalore, India)
 30. Mathijs Nieuwenhuis (Wageningen Universiteit, Wageningen, The Netherlands)
 31. Lennart van de Peppel (Wageningen Universiteit, Wageningen, The Netherlands)
 32. Herman Philipse (Utrecht University, Utrecht, The Netherlands)
 33. Peter Punt (Leiden University, Leiden, The Netherlands)
 34. Matteen Rafiqi (Bezmialem Vakıf Universiy, Istanbul, Turkey)
 35. Jeroen de Ridder (Vrije Universiteit, Amsterdam)
 36. Albert Ringer (Liberal Jewish Congregation, Rotterdam, The Netherlands)
 37. Danny Rozen (Leiden University, Leiden, The Netherlands)
 38. Umar Ryad (Utrecht University, Utrecht, The Netherlands)
 39. Marcel Sarot (Tilburg University, Tilburg, The Netherlands)
 40. Bethany Sollereder (University of Oxford, Oxford, UK)
 41. Christoffer Southgate (University of Exeter, UK)
 42. Nico van Straalen (Vrije Universiteit, Amsterdam)
 43. Eva van Urk (Vrije Universiteit, Amsterdam)
 44. Danie Veldsman (University of Pretoria, South Africa)
 45. Bert van Veluw (Protestant congregation De Hoeksteen, IJsselmuiden, The Netherlands)
 46. Sabine Vreeburg (Wageningen Universiteit, Wageningen, The Netherlands)
 47. René van Woudenberg (Vrije Universiteit, Amsterdam)
 48. John Wilkins (University of Melbourne, Melbourne, Australia)
 49. Jelle Zandveld (Wageningen Universiteit, Wageningen, The Netherlands)
 50. Bas Zwaan (Wageningen Universiteit, Wageningen, The Netherlands)
 51. Mark Zwart (Netherlands Institute for Ecological Research, Wageningen, The Netherlands)

dna helix.png