Laboratorium voor Fytopathologie

Het onderzoek van het Laboratorium voor Fytopathologie richt zich op het verkrijgen van fundamentele kennis over plantpathogene schimmels en oömyceten en over de interactie met hun waardplanten en de interactie met bacteriën zoals die in de rhizosfeer voorkomen. Deze kennis kan vervolgens bijdragen aan het voorkomen, beheren of onder controle krijgen van ziekten in belangrijke landbouwgewassen.

Het onderwijs en onderzoek bij Wageningen University & Research is voornamelijk Engelstalig. Daarom is veel informatie over de leerstoelgroepen in het Engels beschikbaar. Sommige nieuwsberichten en agendapunten zijn ook in het Nederlands te raadplegen en staan op deze pagina. Uitgebreidere informatie vindt u op de Engelstalige pagina van Laboratorium voor Fytopathologie.

Ga naar Laboratory of Phytopathology