Nieuws

Spencer Moore benoemd tot hoogleraar en leerstoelhouder Gezondheid en Maatschappij

Gepubliceerd op
26 januari 2021

De raad van bestuur van Wageningen University & Research (WUR) heeft Spencer Moore benoemd tot hoogleraar en leerstoelhouder Gezondheid en Maatschappij. Hij volgt prof. Maria Koelen op die vorig jaar met pensioen ging. De benoeming geldt vanaf 1 januari.

D.S. (Spencer) Moore studeerde Volksgezondheid aan de University of North Carolina en promoveerde aan de University of Virginia in 2000 op het gebied van antropologie. Hij ontving de Nieuwe Onderzoekersprijs van de Canadese Gezondheidsorganisaties in van 2007-2012, en een Ontario Early Research prijs van 2008-2012. Van 2007 tot 2014 werkte hij als docent en universitair hoofddocent bij Queen’s University school voor Kinesiologie en Gezondheidswetenschappen in Canada. Daarnaast is Spencer Moore buitengewoon hoogleraar bij het Departement voor Gezondheidsbevordering, Educatie en Gedrag bij de Arnold School of Public Health, binnen de University of South Carolina en toegevoegd docent  bij de McGill Centre for Convergence of Health and Economics bij McGill University in Canada.

Spencer Moore (credits: Guy Ackermans)
Spencer Moore (credits: Guy Ackermans)

Sociale netwerken tegen stress en veroudering

Spencer Moore's onderzoek richt zich op sociale epidemiologie, volksgezondheid, en de evaluatie en toepassing van onderzoek. Op het gebied van sociale epidemiologie en volksgezondheid gaat het vooral om de factoren die invloed hebben op gezondheid, met speciale aandacht voor het effect van sociale netwerken op gezondheid en gedrag. Op dit gebied heeft Spencer meerdere onderzoeken geleid waaronder de Montreal Neighborhood Networks en het Healthy Aging Panel. Beiden onderzoeken de invloed van sociaal kapitaal en sociale omgeving op de gezondheid van volwassenen. Zijn onderzoek is in verschillende tijdschriften gepubliceerd, waaronder het American Journal of Public Health, Health & Place, International Journal of Epidemiology, en Social Science and Medicine. De afgelopen tijd heeft Prof. Moore zijn aandacht verlegd naar het belang van sociale netwerken zoals sociale isolatie en sociaal kapitaal gedurende de levensloop, en de rol die deze netwerken kunnen hebben in het verminderen van de negatieve effecten die chronische stress heeft op gezondheid en veroudering.

Prof. Spencer Moore past de analyse van sociale netwerken ook toe bij de implementatie en evaluatie van gezondheidsprogramma’s. ’’Gedragsinterventies vinden plaats binnen een specifieke sociale context, zoals school, wijk of gemeenschap. Deze context kan bepalend zijn voor het resultaat van de interventie,’’ licht hij toe. Volgens Moore zijn netwerkanalyses en een maatschappijwetenschappelijke aanpak belangrijke hulpmiddelen, theorieën en methoden waarmee deze sociale context kan worden beïnvloed om zo interventies succesvoller, rechtvaardiger en duurzamer te maken. Onlangs nog heeft hij deze methoden gebruikt om de rol te bestuderen van agrarische netwerken bij een programma gericht op het verhogen van de groenteconsumptie van Indiase boeren in rurale gebieden.

“Gezondheid van de toekomst vraagt om aanpak huidige sociale vraagstukken”

Als Hoogleraar Gezondheid en Maatschappij bij Wageningen University & Research kijkt Prof. Moore ernaar uit bij te dragen aan het ‘hoogstaande onderwijs en onderzoek’ van de leerstoelgroep. Ook streeft hij ernaar in contact te komen met andere groepen en onderzoekers van WUR die geïnteresse tonen voor het gebruik van een sociaalwetenschappelijke kijker om de effecten van bestuur, klimaatverandering, de voedselomgeving en andere sociale factoren op de gezondheid te bestuderen. Door de COVID-19 pandemie zijn we ons bewust geworden van de kwetsbaarheid van onze gezondheid, zegt hij, maar ook van hoe gezondheid en welzijn onderdeel vormen van bredere sociale en politieke systemen. “De gezondheid van de toekomst vraagt om een aanpak van de huidige sociale vraagstukken. Het team van de leerstoelgroep Gezondheid en Maatschappij streeft ernaar de studenten en onderzoekers te onderrichten in de maatschappelijke theorieën die hen in staat stellen de gezondheidskwesties waarmee de Wereld zich geconfronteerd ziet op het juiste niveau aan te pakken.”