Bijzondere Leerstoel Humanitaire Hulp en Wederopbouw

De Bijzondere Leerstoel Humanitaire Hulp en Wederopbouw doet onderzoek naar de meervoudige manieren waarin mensen, instituties, samenlevingen en hulp interventies reageren op conflicten en rampen, en hoe dit zich verhoudt tot processen van ontwikkeling.

Het onderwijs en onderzoek op Wageningen University is voornamelijk Engelstalig. Daarom is veel informatie over Bijzondere Leerstoel Humanitaire Hulp en Wederopbouw alleen het Engels beschikbaar. Sommige nieuwsberichten en agendapunten zijn ook in het Nederlands beschikbaar en staan op deze pagina. Uitgebreidere informatie vindt u op de Engelstalige pagina van Humanitaire Hulp en Wederopbouw.

Ga naar de Engelse pagina van de Special Chair Humanitarian Aid and Reconstruction