Sectie Business Science (SBS)

De Sectie Business Science zet zich in voor gezonde en duurzame ontwikkelingen op bedrijfswetenschappelijk gebied. Met inzet van hoogstaand onderwijs en onderzoek streven wij ernaar een relevante en waardevolle bijdrage te leveren aan het sociale en academische leven.

Het onderwijs en onderzoek op Wageningen University & Research zijn voornamelijk Engelstalig. Vandaar dat de meeste informatie over de leerstoelgroepen in het Engels beschikbaar is. De Nederlandstalige nieuwsberichten en agendapunten zijn beperkt en staan op deze pagina.

Uitgebreidere informatie vindt u op de Engelstalige pagina van Sectie Business Science.

Ga naar Section Business Science (Engelstalig)Leerstoelgroepen verbonden aan de Sectie Business Science: