Strategische Communicatie

De leerstoelgroep Strategische Communicatie bestudeert de dynamiek en de gevolgen van strategische communicatie door organisaties en burgers. Het richt zich op de processen waardoor publieke beelden, debatten, opvattingen en gebruiken tot stand komen, en op de wijze waarop deze kunnen worden beïnvloed door communicatie professionals.

Het onderwijs en onderzoek op Wageningen University is voornamelijk Engelstalig. Uitgebreidere informatie vindt u op de Engelstalige pagina van Strategische Communicatie.

Ga naar Strategic Communication Group