Onderzoeksprogramma's

In Wageningen houden we ons bezig met de volledige kennisketen, van nieuwsgierigheidsgedreven fundamenteel onderzoek tot wetenschappelijke en opschaalbare praktische kennis om oplossingen te creëren die verschil maken. Dankzij het werk van excellente WUR-onderzoekteams slagen we erin onze toppositie binnen ons domein te handhaven. Deze teams werken disciplinair, interdisciplinair en transdisciplinair samen met bedrijven, ngo’s, overheidsinstanties, onderzoekspartners en de maatschappij.

We kunnen onze nationale en internationale ambities uitsluitend bereiken via krachtige partnerschappen. We zoeken deze samenwerking op verschillende niveaus en met verschillende soorten partners: niet alleen universiteiten en onderzoeksinstituten, maar ook met overheidsinstanties, publieke organisaties, bedrijven en NGO's.

In het onderstaande overzicht kunt u meer informatie vinden over onze onderzoeksprogramma's. Een selectie van onze onderzoeksprogramma's is geordend per Onderzoeksgroepen binnen WUR (Cross-WUR programma's), Regionaal, Nationaal en Internationaal.

Onderzoeksprogramma's

Onderzoekprogramma's waarin Wageningen Research (WR) samen ministerie LNV en bedrijfsleven werkt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Voor de uitvoering ontvangt WR financiële middelen van LNV.

Investeringsprogramma's

Door WUR aangewezen onderzoeksgebieden waarop zij zelf de ontwikkeling van kennis en innovatie in haar domein wil versnellen.