Onderzoekprogramma's

De thema's waarop WUR focust zijn zeer actueel. Wij bieden kennis en expertise op het gebied van voedselproductie, water, biodiversiteit, klimaatverandering, voedingsgedrag en circulaire economie. Onze kennis helpt regeringen, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld om hun uitdagingen het hoofd te bieden. We bereiken synergie door onderwijs te combineren met fundamenteel en toegepast onderzoek.

We kunnen onze nationale en internationale ambities uitsluitend bereiken via krachtige partnerschappen. We zoeken deze samenwerking op verschillende niveaus en met verschillende soorten partners: niet alleen universiteiten en onderzoeksinstituten, maar ook met overheidsinstanties, publieke organisaties, bedrijven en NGO's.

In het onderstaande overzicht kunt u meer informatie vinden over onze onderzoeksprogramma's. Een selectie van onze onderzoeksprogramma's is geordend per Onderzoeksgroepen binnen WUR (Cross-WUR programma's), Regionaal, Nationaal en Internationaal.