Foto © Sam Rentmeester

Cross-WUR programma's

De complexiteit van de mondiale uitdagingen waarvoor we staan, vereist dat we nog meer de nadruk leggen op multidisciplinair werken en op het bereiken van synergie in ons fundamenteel en toegepast onderzoek. Binnen WUR werken we daarom aan het verder verbeteren van de samenwerking tussen verschillende onderdelen van de organisatie en het investeren in onderzoeksthema's op het raakvlak van onze expertisegebieden.

De onderzoeksthema's omvatten het gehele onderzoeksportfolio en koppelen onze organisatieonderdelen (onderzoek en universiteit) thema-tisch aan elkaar. Dit verhoogt de synergie van onze kennisontwik-keling.

Onderzoeksthema's

De vijf investeringsthema's zijn strategische onderwerpen waarmee we specifieke aspecten van onze expertiseontwikkeling kunnen benadrukken.

Investeringsthema's

WUR Interdisciplinaire onderzoeks- en onderwijs-fonds (INREF)

INREF is het ontwikkelingsgerichte interdisciplinaire onderzoeks- en onderwijsfonds van Wageningen University. Het meeste probleem-georiënteerde onderzoek wordt uitgevoerd door 'sandwich'-promovendi.

Interdisciplinary Research and Education Fund (INREF)

In 2015 namen de Verenigde Naties de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling aan: 17 doelen en 169 doelen voor people, planet en prosperity voor de komende 15 jaar. Veel onderzoek van Wageningen University & Research is verbonden met de Sustainable Development Goals.

SDG's

Onderzoeksscholen

Het onderzoek aan Wageningen University wordt uitgevoerd door leerstoelgroepen. Elke leerstoel-groep, geleid door een hoogleraar, heeft zijn eigen expertisegebied binnen het domein van "gezonde voeding en leefomgeving". Wageningen University leidt zes graduate schools binnen een overkoepelende organisatie.

Wageningen Graduate Schools