Afrikaanse varkenspest (AVP)

Ziekteverschijnselen en diagnostiek Afrikaanse varkenspest

De incubatietijd van Afrikaanse varkenspest varieert van 2-10 dagen, afhankelijk van de virulentie van het virus. Klinische verschijnselen kunnen veel lijken op die van klassieke varkenspest. Om de diagnose definitief te stellen zijn altijd laboratoriumtesten noodzakelijk. Wageningen Bioveterinary Research voert deze testen uit.

Klinische verschijnselen

Klinische verschijnselen kunnen veel lijken op die van klassieke varkenspest: koorts, slappe varkens, gebrek aan eetlust, rode huid, (bloederige) diarree, braken. Er kan sprake zijn van bloedingen, blauwverkleuring van de huid en afsterving van delen van de huid (zwartverkleuringen). Bij zeugen kan abortus optreden. Ook kunnen dieren plotseling sterven zonder dat vooraf ziekteverschijnselen zijn waargenomen.

Sterftepercentage Afrikaanse varkenspest

Gedomesticeerde varkens krijgen snel ernstige ziekteverschijnselen, met een hoog percentage sterfte, tot wel 100%. Er zijn echter ook virusstammen die minder sterfte geven, maar dan nog altijd aan 30-70%.

Varkens die de acute fase overleven kunnen ogenschijnlijk weer herstellen. Zij kunnen echter lange tijd virusdragers blijven (enkele maanden tot levenslang). Ziekteverschijnselen kunnen in eerste instantie verdwijnen, maar in een later stadium toch weer terugkeren.

Diagnose Afrikaanse varkenspest

Bij zieke dieren kan het virus worden aangetroffen in onder andere bloed, tonsillen, lymfeknopen, milt en lever. In bloed komen ook al snel antilichamen voor. Om de diagnose definitief te stellen zijn altijd laboratoriumtesten noodzakelijk.

Binnen Wageningen Bioveterinary Research gebruiken we de onderstaande testen.

PCR op organen of bloed

Met de PCR wordt gezocht naar genetisch materiaal van het Afrikaanse varkenspest-virus. Dit is een heel gevoelige test waarmee heel weinig virusdeeltjes al kunnen worden aangetoond. Het is ook een snelle test die in enkele uren uitsluitsel kan geven of een varken geïnfecteerd is met het Afrikaanse varkenspest-virus of niet.

Virusisolatie (VI) uit organen of bloed

Ook met deze test wordt het Afrikaanse varkenspest-virus aangetoond. Het aanwezige virus in bloed of organen moet zich eerst nog vermeerderen op cellen voordat het aangetoond kan worden met een kleurmethode. Het duurt dan ook minimaal vijf dagen voordat er een uitslag is van een virusisolatie. Deze test wordt gebruikt voor bevestiging van een eerste positieve PCR en om virus in handen te krijgen voor nadere typering en onderzoek.

ELISA en IPMA op bloed

Deze testen tonen de antistoffen aan die door het varken worden geproduceerd. Deze antistoffen kunnen vaak al iets meer dan een week na de infectie worden aangetoond. De ELISA is een snelle test waarin veel monsters tegelijk onderzocht kunnen worden. Een negatieve uitslag is binnen een of twee dagen bekend. Echter, een positieve uitslag in de ELISA moet gevolgd worden door een tweede test, de IPMA, om de uitslag van de ELISA te bevestigen. Deze test is wat bewerkelijker dan de ELISA, maar kan ook binnen 1-2 dagen worden uitgevoerd.