Preventie en bestrijding Klassieke varkenspest

Preventie en bestrijding Klassieke varkenspest

In de preventie en bestrijding kunnen vier cruciale stappen onderscheiden worden, die allemaal belangrijk zijn om schade als gevolg van een KVP-uitbraak zoveel mogelijk te beperken.

1] Voorkomen van insleep van het KVP-virus in Nederland

Voorkomen van insleep kan alleen maar door voorzichtig te zijn met mogelijk besmette dieren en producten uit het buitenland. De belangrijkste maatregelen daarvoor zijn:

 • Verbod op swill-voedering.
 • Reiniging en ontsmetting van veetransportwagens die uit het buitenland terugkeren.
 • Alleen importen van levende dieren en vlees vanuit gebieden waar KVP niet voorkomt.

2] Beperken van verspreiding van het KVP-virus als het eenmaal in Nederland is, maar nog niet is aangetoond

Insleep van het virus zal in eerste instantie altijd onopgemerkt gebeuren. In de praktijk blijkt het vaak drie tot negen weken te duren voordat wordt vastgesteld dat het virus het land is binnengekomen. In die fase kan het virus zich ongehinderd verder verspreiden naar andere bedrijven. Om dit zoveel mogelijk te beperken zijn onder alle omstandigheden maatregelen nodig:

 • Beperken van het aantal contacten tussen varkensbedrijven. Dit geldt niet alleen voor diercontacten, maar ook voor persoonscontacten en contacten via bijvoorbeeld mest, vrachtwagens en andere materialen.
 • Veiliger maken van noodzakelijke contacten door (verplichte) hygiënische maatregelen.

3] Zo snel mogelijk opsporen van een KVP-besmetting

Om een besmettelijke ziekte als varkenspest in de kiem te smoren, is een snelle opsporing van een eerste nieuwe uitbraak essentieel. Een grote verantwoordelijkheid in dezen ligt bij de varkenshouder. Hij ziet zijn varkens elke dag en zal als eerste verdachte ziekteverschijnselen kunnen waarnemen. Het is daarbij wel essentieel dat snel de juiste vervolgstappen ondernomen worden om de ziekte in het laboratorium te bevestigen. Daarvoor bestaan er in Nederland diverse andere early warning programma’s:

 • Melding van een verdenking aan de NVWA, op basis van ziekteverschijnselen op het bedrijf.
 • Pathologisch onderzoek bij onder andere de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en enkele aangewezen dierenartsenpraktijken op alle varkens die ter sectie worden aangeboden.
 • PCR bij CVI op tonsillen van alle varkens die worden aangeboden voor sectie.
 • PCR op bloedmonsters die in het kader van groepsmedicatie of aspecifieke verschijnselen worden ingestuurd naar CVI.

4] Zo snel en efficiënt mogelijk bestrijden van een KVP-uitbraak om Nederland weer KVP-vrij te krijgen

Een behandeling van de ziekte is niet mogelijk. Indien zich een uitbraak voordoet, zal de ziekte in eerste instantie ook bestreden worden met zoösanitaire maatregelen:

 • Ruimen van besmette bedrijven, gevolgd door reiniging en ontsmetting.
 • Tracering van mogelijke contactbedrijven, gevolgd door quarantaine of preventieve ruiming.
 • Preventieve ruiming van bedrijven in de onmiddellijke nabijheid van besmette bedrijven.
 • Aanscherping van hygiënische maatregelen.
 • Vervoersverboden van varkens en varkensproducten.
 • Aanscherpen van surveillance in de regio waar de uitbraak plaatsvindt.

Er kunnen noodvaccinaties uitgevoerd worden met markervaccins. Deze vaccins maken het mogelijk om onderscheid te maken tussen gevaccineerde en geïnfecteerde dieren. Nederland heeft plannen om bij een volgende uitbraak deze markervaccins in te zetten als hulpmiddel om de uitbraak te bestrijden.

Preventieve vaccinatie is mogelijk, maar wordt binnen de EU niet toegepast vanwege het non-vaccinatiebeleid.