Verdenking besmetting met de ziekte van Aujeszky

Verdenking besmetting met de ziekte van Aujeszky

Het snel opsporen van een Aujeszky-besmetting is wenselijk om de schade voor de Nederlandse varkenshouderij beperkt te houden.

Het is de varkenshouder die zijn varkens dagelijks ziet en als eerste kan opmerken dat er iets aan de hand is. Zodra er een verdenking van de ziekte van Aujeszky is, dient deze gemeld te worden.

Melden van een Aujeszky-verdenking

Als de klinische verschijnselen van dusdanige aard zijn dat de ziekte van Aujeszky een reƫle mogelijkheid is, dient dit gemeld te worden bij het PVV (via de meldkamer van het ministerie van EZ). Bij de volgende verschijnselen zou zeker ook aan de ziekte van Aujeszky gedacht moeten worden:

  • Grote sterfte bij zeer jonge biggen, zeker als dit gebeurt in combinatie met hersenverschijnselen bij deze of iets oudere biggen.
  • Een combinatie van ademhalingsproblemen met hersenverschijnselen binnen een koppel varkens (of zelfs op verschillende plekken binnen het bedrijf, zeker als daar geen andere diagnose met redelijke zekerheid voor is gesteld).
  • Ernstige verschijnselen van jeuk (schuren, krabben, likken, e.d.) gevolgd door snelle sterfte bij andere gevoelige dieren op het bedrijf (honden, katten, koeien, enz)

Ook bij andere combinaties van ziekteverschijnselen kan het aangewezen zijn om de overheid te waarschuwen. Bij twijfel kunnen de klinische verschijnselen worden aangevinkt op de website Snelle signalering varkensziekten om een waarschijnlijkheidsdiagnose en eventuele aanbevolen vervolgstappen in beeld te krijgen.