Melding en Afhandeling Ziekte van Aujeszky

Een verdenking van de ziekte van Aujeszky dient gemeld te worden aan de meldkamer van EL&I: (045) 535 42 32. De NVWA wordt ingelicht in verband met eventuele exportcertificering.

Nadat een verdenking is gemeld zal er binnen enkele uren een bezoek van een specialistenteam aan het varkensbedrijf volgen. Dit bezoek wordt uitgevoerd door een dierenarts van de Gezondheidsdienst voor Dieren, en normaal gesproken is daarbij ook de eigen dierenarts aanwezig.

Als er ziekteverschijnselen zijn die op de ziekte van Aujeszky kunnen wijzen, worden er keelswabs genomen om het virus aan te tonen. Zijn er geen ziekteverschijnselen, dan kan er besloten worden om bloedmonsters te nemen, of wordt helemaal afgezien van monstername.

Monsters worden per koerier naar Wageningen Bioveterinary Research gestuurd. Keelswabs worden daar vrijwel direct onderzocht op virus.De uitslag van het onderzoek is binnen 12 uur bekend (vaak nog veel sneller). Bloedmonsters worden in principe de eerstvolgende werkdag getest, maar indien nodig kunnen hierover afspraken gemaakt worden dat het eerder gebeurt. Normaal gesproken zijn die uitslagen dan ook aan het einde van de dag bekend. Gedurende de tijd dat de monsters in onderzoek zijn, zal het bedrijf te maken krijgen met een aan- en afvoerverbod.

Een verdenking op basis van het reguliere bloedonderzoek verloopt op eenzelfde manier. De melding zal nu alleen door Wageningen Bioveterinary Research rechtstreeks aan het PVV worden gedaan. In dit geval zal het specialistenteam altijd bloedmonsters nemen, en kunnen er in geval van ziekteverschijnselen ook nog keelswabs worden genomen. Niks doen is nu geen optie. De afhandeling van de monsters verloopt verder zoals hierboven beschreven.

Voor meer informatie over deze procedure wordt verwezen naar de website van het PVV.