epidemiologie

Epidemiologie

De epidemiologiegroep doet onderzoek naar preventie, verspreiding en bestrijding van besmettelijke dierziekten met hoogkwalitatief epidemiologisch onderzoek gebaseerd op het ontwikkelen en toepassen van kwantitatieve methodes.

Expertisegebieden binnen epidemiologie

  • Ontwikkeling van epidemiologische modellen
  • Evaluatie van bestrijdingsstrategieën
  • Ontwerp en analyse van transmissie-experimenten
  • Evaluatie van diagnostische testen
  • Ontwerp van surveillance-systemen
  • Risicoanalyse

Hoogkwalitatief onderzoek

Bij elke discussie over de aanpak van een actuele of toekomstige uitbraak worden meerdere maatregelen besproken. Dit varieert van het stilleggen van het transport in een bepaald gebied tot het vaccineren van dieren.

Maar wat is nu precies het effect van een voorgestelde maatregel? Is de verdere verspreiding van de dierziekte daarmee werkelijk te voorkomen? Wat zijn belangrijke randvoorwaarden en risico’s? De epidemiologiegroep is gespecialiseerd in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van dit soort vraagstukken die samenhangen met de uitbraken van dierziekten.

De medewerkers zijn zich bewust van de vaak grote belangen die met beslissingen op dit beleidsterrein gemoeid zijn. Door te investeren in fundamenteel onderzoek, analyses van vorige uitbraken en actieve participatie in de bestrijdingscampagne van een uitbraak en internationale samenwerking zijn ze steeds aangepast aan de laatste inzichten.

Modelmatige aanpak

Voor het verkrijgen van inzicht in insleep en verspreiding van belangrijke dierziekten en de effecten van bestrijdingsmaatregelen maakt het cluster gebruik van wiskundige modelberekeningen, risico-analyses, experimentele transmissiestudies en veldstudies. In elk van deze activiteiten speelt bovendien statistische analyse een rol. De wiskundige modelvorming maakt het mogelijk om uitspraken te doen over het gecombineerde effect van specifieke maatregelen die op een complexe wijze op verspreiding van dierziekten inwerken. Hierdoor worden effectievere keuzes bij de implementatie van maatregelen mogelijk. Ook zijn deze modelanalyses van grote waarde voor het vaststellen van de randvoorwaarden waaraan een nieuw vaccin of diagnostische test moet voldoen. Wij leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan een effectieve preventie en bestrijding van dierziekten.

Beleidsondersteunend

Epidemiologie is voor de overheid een belangrijk in de ontwikkeling van beleid ten aanzien van dierziekten. Wij voorzien zowel Nederlandse als Europese autoriteiten van specialistisch advies op het gebied van risicobeheersing en dierziektebestrijding. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is dan ook een belangrijke opdrachtgever waarvoor beleidsondersteunend onderzoek wordt uitgevoerd.

Multidisciplinair

De epidemiologiegroep zet specialistische kennis in betreffend populatiebiologie, epidemiologie, diergeneeskunde, wiskunde en statistiek om de veelal multidisciplinaire projecten uit te voeren. Gezamenlijk met andere wetenschappelijke disciplines binnen en buiten WUR kan zo een integraal advies worden uitgebracht waarbij ook maatschappelijke aanvaardbaarheid en economische aspecten worden meegewogen met betrekking tot dierziektebestrijding.

Onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in wetenschappelijke rapporten en artikelen.

Nieuws Epidemiologie