Tarieven en voorwaarden

ePools en prijzen

Naast de test van individuele monsters is het ook mogelijk om monsters als pool te laten testen (geldt niet voor alle testen, zie hiervoor de tarievenlijst). Deze poolbenadering kent een vergelijkbaar staffeltraject als die in geval monsters individueel worden getest. Als monsters worden aangeboden voor 'pooltesten' dan zal onafhankelijk van het aantal monsters in de pool, de poolprijs worden berekend. Met andere woorden, daar waar bijvoorbeeld maximaal vijf monsters gepoold mogen worden, maakt het niet uit of men drie of vijf monsters aanbiedt als poolmonsters: voor beide inzendingen geldt de poolprijs.

Automatische incasso

Bij betaling middels automatische incasso, geldt een korting van 2%. Door inzending van het Aanmeldformulier Incasso kunt u uw wens daartoe kenbaar maken.
Zodra  uw aanmelding ontvangen is, ontvangt u van ons instructies over hoe u aan uw bank kunt melden dat u de machtiging aan Wageningen Bioveterinary Research wilt verstrekken tezamen met een deels door ons ingevuld formulier om Wageningen Bioveterinary Research te machtigen.

Aanmeldformulier Incasso

Terug naar Laboratorium-diagnostiek