nieuws testen diagnostiek ziekte WBVR

Nieuws op testgebied

Op deze pagina leest u over de laatste testaanpassingen, wijzigingen in rapportages en andere actuele zaken rondom diagnostiek. Ook vindt u hier eerder verschenen Diagnostieknieuws.

Doorlooptijd bepaling Theileria equi & Babesia caballi

10 mei 2019 (laatste update bericht 10 april 2019)

De langere doorlooptijd voor de IFT bepaling met artikelnummer THE01 en BCB01 voor Theileria equi en Babesia caballi die we de afgelopen weken hebben moeten hanteren is weer voorbij.

Vanaf heden zullen we de testen weer gaan uitvoeren bij Wageningen Bioveterinary Research, wat betekent dat de doorlooptijd weer 1-3 dagen gaat bedragen, zoals u dat bij ons gewend was.


Nieuw: ELISA voor Leptospira hardjo

Februari 2019

Al uw exporttesten voor runderen voortaan op één plek laten uitvoeren? Dit kan bij Wageningen Bioveterinary Research. Per 1 januari 2019 hebben wij de ELISA voor Leptospira hardjo aan ons pakket van testen toegevoegd. Met deze aanvulling kunnen wij u helpen te voldoen aan de exporteisen van vrijwel alle landen.

U kunt de ELISA voor Leptospira hardjo aanvragen voor het gunstige tarief van € 7,20 per monster (excl. BTW). Voor het uitvoeren van deze test hebben wij serum nodig. De doorlooptijd bedraagt 4-7 werkdagen.


Nieuw: ELISA voor PCR voor PRRSV

Februari 2019

Al uw exporttesten voor varkens voortaan op één plek laten uitvoeren? Dit kan bij Wageningen Bioveterinary Research. Per 1 januari 2019 hebben wij de PCR voor PRRSV aan ons pakket van testen toegevoegd. Met deze aanvulling kunnen wij u helpen te voldoen aan de exporteisen van vrijwel alle landen.

U kunt de PCR voor PRRSV aanvragen voor het tarief van € 92,20 per monster (excl. BTW). Bij 6-15 monsters wordt dit € 60,70 (excl. BTW) per monster en voor meer dan 15 monsters zelfs € 37,20 per monster (excl. BTW). Deze test is geschikt voor onderzoek van serum, sperma en eventueel swabs. De doorlooptijd bedraagt 8-12 werkdagen.

Nieuws uit 2018

Mycobacterium tuberculosis ELISA assays

Mei 2018

Per 1 mei 2018 stopt Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) met het aanbieden van de Mycobacterium (para)tuberculosis ELISA testen. De Mycobacterium tuberculosisELISA bovis (article number MTU01), Mycobacterium tuberculosisELISA avium/para (MTU04), Mycobacterium tuberculosis ELISA MPB70 (MTU05) en Mycobacterium paratuberculosis ELISA (MPT06) testen kunnen na deze datum niet meer uitgevoerd worden. De materialen waarop deze testen zijn gebaseerd zijn niet langer beschikbaar, waardoor het binnen onze huidige hoge kwaliteitscriteria het niet meer mogelijk is om de testen te continueren.

Mochten er op termijn diersoortspecifieke alternatieven beschikbaar komen, dan informeren wij u hier vanzelfsprekend over.

Uitvoering botulisme diagnostiek

Maart 2018

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) voert diagnostiek uit naar botulisme op onderzoeksmateriaal van mensen, dieren en voedingsmiddelen. Het onderzoek vindt plaats naar aanwezigheid van toxine (direct onderzoek; de bioassay) óf door het aantonen van de C. botulinum bacterie door middel van PCR technieken (indirect onderzoek).

De afgelopen jaren is de uitvoering van de botulismediagnostiek verschoven van uitvoering met de bioassay naar testen op aanwezigheid van C. botulinum met behulp van de PCR en voor screenen van voermonsters met de PCR. De hernieuwde vergunning aanvraag is dan ook een aanzet geweest om de huidige opzet van de botulisme diagnostiek tegen het licht te houden.

Wat betekent dit voor de botulisme diagnostiek?

In de huidige werkwijze wordt een testaanvraag uitgevoerd naar gelang de achtergrond van het monster (bijv. humaan/veterinair/voedingsmiddel). Vanaf 1 april 2018 worden de onderzoeken ingedeeld naar testtype. Daarbij wordt het voor u als klant duidelijker welke test(en) zijn uitgevoerd voor het onderzoek.

Indirect aantonen van toxine producerende C. botulinum De mogelijke onderzoeken voor het aantonen van toxine producerende C. botulinum (indirect onderzoek) zijn daarbij als volgt:

  • PCR voor het aantonen van C. botulinum type C en D, BTN10
  • PCR voor het aantonen van C. botulinum type A, B, E en F, BTN11

Van beide onderzoeken worden positieve PCR uitslagen vervolgens geconfirmeerd in de bioassay (BTN12).

Direct aantonen van botulinum toxine Voor onderzoek naar de aanwezigheid van botulinum toxinen is het mogelijk om onderstaande toxine testen aan te vragen. Bij voermonsters is het niet mogelijk om de directe toxine test aan te vragen maar wordt altijd eerst een voorscreening middels PCR uitgevoerd (BTN10 en/of BTN11).

  • Toxinetest en typering voor alle types, BTN12
  • Toxinetest en typering voor type C, alleen voor wilde fauna, BTN13

Maak voor het inzenden van materiaal voor bovenstaande onderzoeken gebruik van het opdrachtformulier.

Vanaf 1 april 2018 is het niet meer mogelijk om een onderzoek aan te vragen met een oud artikelnummer.

Voor de nieuwe onderzoeken gelden vanaf 1 april de onderstaande tarieven. Doordat de afgelopen jaren de materiaalkosten van de bioassay zijn gestegen zijn we genoodzaakt om de prijzen van deze testen aan te passen. Per 1 april zijn de onderstaande tarieven van kracht op de botulisme diagnostiek.

Artikel nr Onderzoek Prijs per monster
BTN10 PCR C, D € 77.90
BTN11 PCR A, B, E, F € 96.40
BTN12 Toxine test en typering € 310.00
BTN13 Toxine test en typering wilde fauna € 310.00


Nieuws uit 2017

Wijziging uitslag AI onderzoek (12-2017)

December 2017

Om de kwaliteit van onze diagnostische test voor aviaire influenza (AI) nog verder te verbeteren, wordt een extra controle toegevoegd per 4 december 2017. Deze interne controle wordt toegevoegd aan alle monsters voor deze test, en moet tijdens de test een vastgestelde waarde bereiken. Indien deze waarde niet bereikt wordt, dan zijn er in het monster factoren aanwezig die de test ernstig beïnvloeden. Dit kan met name voorkomen bij mestmonsters en cloacaswabs. In deze monsters kan dus niet betrouwbaar worden vastgesteld dat het AI virus afwezig is. Op het uitslagformulier worden deze monsters uitgegeven onder de code “MOB”, ofwel Monster Ongeschikt voor Bepaling.

Aanpassingen in de rapportage van de EHV VNT (09-2017)

September 2017

In diverse exportcertificaten wordt bij de EHV (Equine Herpes Virus - rhinopneumonie) VNT gesteld dat er géén titerstijging bij gepaarde bloedafnames (twee bloedafnames met een tussentijd van ongeveer 2 weken) mag plaatsvinden. Er wordt gesproken van een titerstijging wanneer de titer in het tweede bloedmonster 4 maal of meer hoger is dan de titer in het eerste bloedmonster. In het verleden werd bij een positieve monster in deze test de logtiter op het rapport vermeld. Omdat de logtiter dan eerst omgerekend moeten worden naar werkelijke titer om te bepalen of er aan deze eis kan worden voldaan is de rapportage aangepast. Voortaan wordt alleen de werkelijke titer weergegeven.

Aanmelding onderzoek AI-VI en ND-VI (04-2017)

April 2017

Vanaf 1 april 2017 hanteren wij voor het insturen van grotere hoeveelheden samples voor Aviaire Influenza virusisolatie (AI-VI) en Newcastle Disease virusisolatie (ND-VI) een vooraanmelding van minimaal 2 weken van te voren.

Dit betekent voor u dat er twee weken voor inzenden van materiaal een vooraanmelding moet worden gedaan voor onderzoeken vanaf: - 20 samples voor gepoold onderzoek - 5 samples voor individueel onderzoek Voor deze vooraanmelding maakt u gebruik van het formulier ‘Aanmelding (export) diagnostiek’.

Het ingevulde formulier stuurt u naar dsu.bvr@wur.nl.

Indien het aangemelde materiaal niet op de aangemelde datum wordt ontvangen, dan zijn wij genoodzaakt de voorbereidingskosten (€ 7,00 per niet ontvangen sample) aan de aanmelder in rekening te brengen.