diagnostiek testen ziekten rabies vleermuis amfibie bij

Diagnostiek: Overige diersoorten

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) verricht diagnostiek op vrijwel alle diersoorten. Deze diagnostiek wordt uitgevoerd bij zieke dieren maar ook in het kader van de ex- en import.

Veel voorkomende diagnostiek wordt bij de specifieke diersoorten uitgevoerd. Wij doen onderzoek naar dierziekten zoals Antrax, Amerikaans vuilbroed en Pest bij kleine herkauwers

1. Vul het opdrachtformulier in

Wilt u monsters laten onderzoeken? Vul dan het onderstaande formulier in. Voeg dit uitgeprint en ondertekend toe aan uw onderzoeksmateriaal.

Meld diagnostiek voor 50 of meer dieren eerst bij ons aan. Dit voorkomt onnodige vertraging van de diagnostiek van een dergelijke inzending.

Opdrachtformulier diagnostiek algemeen

Opdrachtformulier diagnostiek amfibieën

Opdrachtformulier diagnostiek bijen

Opdrachtformulier diagnostiek rabiës A

Lees meer over verdenking rabiës

Wél contact met een verdacht dier

Is er contact geweest met een dier dat symptomen vertoont die op rabiës kunnen wijzen?

Geen contact met een verdacht dier

Gebruik het bovenstaande 'Opdrachtformulier diagnostiek rabiës A' als er geen contact is geweest. Daarmee zendt u vleermuizen en andere dieren in waarvan besmetting vermoed wordt. Gebruik voor elk dier een eigen formulier. Lees ook de onderstaande instructies.

Lees meer over diagnostiek van bijenziekten

Monstername voor onderzoek op Amerikaans vuilbroed

Let op: onderstaande methode betreft het verzamelen van monsters in het kader van voederkransonderzoek en niet in het kader van een verdenking van Amerikaans vuilbroed. Neem in geval van het laatste contact op met een bijengezondheidscoördinator voor instructies.

 • Nummer uw kasten zodat volken makkelijk terug te vinden zijn.
 • Werk zo schoon mogelijk.
 • Het voermonster (honing/suiker) moet zo dicht mogelijk bij het broednest genomen worden. Voor een betrouwbaar onderzoeksresultaat moet het voermonster was- en stuifmeelresten bevatten.
 • Per volk is ongeveer 15 ml (één eetlepel) voldoende
 • Het monster moet in een schoon potje of bakje worden gedaan. Gelieve geen zakjes gebruiken.
 • Per stand wordt een verzamelmonster van maximaal zes volken genomen; per volk één eetlepel. Zijn er meer dan zes volken op een stand dan moeten er meerdere verzamelmonsters genomen worden. Bijvoorbeeld bij 10 volken maakt u twee verzamelmonsters van ieder vijf volken.
 • Gebruik voor iedere monstername een schone eetlepel. Hiermee voorkomt u dat sporen worden overgebracht van de ene naar de andere kast. Heeft u niet genoeg schone lepels dan kunnen ze tussendoor afgewassen worden. Spoel na met voldoende schoon water.
 • Sluit het monsterpotje of het monsterbakje goed af en schrijf op een etiket:
  • De naam van de imker.
  • De datum van de monstername.
  • Het nummer van het verzamelmonster.
  • De nummers van de kasten en volken van het betreffende verzamelmonster.
 • Plak het etiket op het potje of bakje.
 • Op het inzendformulier van WBVR noteert u het volgende:
  • De naam en het adres van de imker, vooral de postcode is van belang.
  • De datum van de monstername.
  • Per verzamelmonster de naam van de bijenstand en de nummers van de bijenvolken.
 • Verpak de gevulde monsterpotjes of monsterbakjes ieder in een extra plastic zakje en stuur ze op met het ingevulde opdrachtformulier (zie hierboven).

Importcontrole bijenkoninginnen

Meer informatie over de importcontrole. Gebruik het bovenstaande opdrachtformulier.

2. Stuur de monsters op

Voeg het ingevulde opdrachtformulier bij de monsters en verzend het materiaal of geef het af. U kunt ook gebruik maken van de ophaalservice.

3. Volg uw inzending

Via MijnBVR volgt u uw inzending en kunt u (deel)rapportages bekijken. Log hieronder in met uw klantnummer.