diagnostiek testen ziekten rabies vleermuis amfibie bij

Diagnostiek: Overige diersoorten

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) verricht diagnostiek op vrijwel alle diersoorten. Deze diagnostiek wordt uitgevoerd bij zieke dieren maar ook in het kader van de ex- en import.

Veel voorkomende diagnostiek wordt bij de specifieke diersoorten uitgevoerd. Wij doen onderzoek naar dierziekten zoals Antrax, Amerikaans vuilbroed en Pest bij kleine herkauwers

1. Vul het opdrachtformulier in

Wilt u monsters laten onderzoeken? Vul dan het onderstaande formulier in. Voeg dit uitgeprint en ondertekend toe aan uw onderzoeksmateriaal.

Meld diagnostiek voor 50 of meer dieren eerst bij ons aan. Dit voorkomt onnodige vertraging van de diagnostiek van een dergelijke inzending.

Opdrachtformulier diagnostiek algemeen

Opdrachtformulier diagnostiek amfibieën

Opdrachtformulier diagnostiek Amerikaans vuilbroed

Opdrachtformulier diagnostiek rabiës A

Lees meer over verdenking rabiës

Wél contact met een verdacht dier

Is er contact geweest met een dier dat symptomen vertoont die op rabiës kunnen wijzen?

Geen contact met een verdacht dier

Gebruik het bovenstaande 'Opdrachtformulier diagnostiek rabiës A' als er geen contact is geweest. Daarmee zendt u vleermuizen en andere dieren in waarvan besmetting vermoed wordt. Gebruik voor elk dier een eigen formulier. Lees ook de onderstaande instructies.

2. Stuur de monsters op

Voeg het ingevulde opdrachtformulier bij de monsters en verzend het materiaal of geef het af. U kunt ook gebruik maken van de ophaalservice.

3. Volg uw inzending

Via MijnBVR volgt u uw inzending en kunt u (deel)rapportages bekijken. Log hieronder in met uw klantnummer.